Editor de Bunuri Editor de Bunuri

Înapoi
Înapoi

Anunț achiziție publică - “Servicii de pregatire profesionala si deplasarii interne “

Anunț achiziție publică  - "Servicii de pregatire profesionala si deplasarii interne "

Cod CPV : 80000000-4 - Servicii de invatamant si formare profesionala;

                55100000-1 - Servicii hoteliere, (Rev.2)

 

Invitatie, Formulare Pregatire Profesionala - cazare

Model Contract Pregatire Profesionala- cazare

Procedura Simplificata Proprie pregatire profesionala MMACA 2018

Caiet de sarcini Servicii de formare si perfectionare profesionala