Domenii Domenii

 

Date contact: 
Telefon -
Fax -
E-mail – directia.imm@imm.gov.ro 
Conducere /reprezentant – Adrian Panait – director

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriere DAPIMM

Obiective

Direcţia de Antreprenoriat şi Programe pentru IMM (DAPIMM) are ca obiectiv principal gestionarea tehnică şi financiară a schemelor de minimis implementate prin programe naţionale de sprijinire a înfiinţării de noi întreprinderi şi de susţinere a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, la nivel naţional şi local, potrivit strategiilor guvernamentale pentru susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii şi a Programului de guvernare.

Misiune

Pe baza strategiei Guvernului, DAPIMM administrează, gestionează, implementează, monitorizează şi derulează direct programele de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi de creştere a competitivităţii şi a eficienţei acestora în condiţiile mediului concurenţial şi ale fenomenelor specifice economiei de piaţă.

Programele naţionale derulate de DAPIMM sunt:

 • Programul pentru pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici și mijlocii – START-UP NATION ROMANIA
 • Programul pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM
 • Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă
 • Programul naţional pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului
 • Programul naţional multianual de microindustrializare
 • Programul pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii - TIMM 2017

Pe lângă aceste programe, direcţia de specialitate a ministerului mai implementează:

 • Programul Româno – Elveţian pentru IMM-uri (PREIMM), program finanţat prin Contribuţia Elveţiană şi derulat de DAPIMM în parteneriat cu CEC Bank, şi care constă în acordarea de credite pentru investiţiile realizate de IMM-uri
 • Programul ROMÂNIA HUB – ROMÂNIA, ŢARA TINERILOR ÎNTREPRINZĂTORI, program integrat de pregătire, care oferă studenţilor, întreprinzătorilor şi potenţialilor întreprinzători, informare, sprijin, asistenţă tehnică şi consiliere, precum şi un cadru instituţional pentru dezvoltarea capacităţilor antreprenoriale şi creşterea competitivităţii pe piaţa locală şi internaţională a întreprinderilor mici şi mijlocii.

Viziune

Prin activitatea desfăşurată de DAPIMM se urmăreşte crearea şi păstrarea de noi locuri de muncă în economia naţională, inserţia şomerilor şi a absolvenţilor în câmpul muncii, creşterea numărului de IMM nou înfiinţate, creşterea gradului de tehnologizare cu echipamente noi, inovative, creşterea numărului de IMM în mediul rural. Acestea sunt obţinute în urma implementării anuale a programelor de sprijinire a înfiinţării de noi întreprinderi şi de susţinere a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, la nivel naţional şi local.

Proiecte/programe:

a) Programe naţionale (cu finanţare de la bugetul de stat):

 1. Programul START-UP NATION ROMANIA pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijloci
 2. Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă
 3. Programul pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM
 4. Programului naţional multianual de microindustrializare
 5. Programul naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului
 6. Programul pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii - TIMM 2016
 7. Programul UNCTAD/EMPRETEC–România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
 8. Programul Romania HUB (fără buget)

b) Programe cu finanţare externă:

Programul Româno-Elveţian pentru IMM-uri

c) Punct Naţional de Contact pentru:

Programul pentru competitivitatea întreprinderilor şi si a intreprinderilor mici si mijlocii COSME

Legislatie:

 1. Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
 2. Legea nr. 62/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii IMM
 3. Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei
 4. Hotărârea nr. 1065/2010 pentru aprobarea Acordului-cadru dintre Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind implementarea Programului de cooperare elveţianoromân vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, semnat la Berna la 7 septembrie 2010
 5. Acordul cadru între Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind implementarea Programului de cooperare elveţiano-român pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse din 07.09.2010
 6. Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis
 7. Ordonanţa de Urgenţă nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii
 8. Legea nr. 112/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii