IMM – Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat
Image default
Comunicate de presă

Grup de lucru pentru promovarea economică a sectoarelor culturale şi creative

COMUNICAT DE PRESĂ

Grup de lucru pentru promovarea economică a

sectoarelor culturale şi creative

La propunerea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat Executivul a aprobat, în ședința de astăzi, constituirea unui Grup de lucru pentru promovarea economică a sectoarelor culturale şi creative prin strategii și programe de susținere financiară și legislativă.

Potențialul economic al sectoarelor culturale şi creative din România este foarte mare, dar neexploatat la întreaga lui valoare. Datorită specificului de interconectivitate al industriei creative, efectele susținerii acesteia se vor multiplica în sectoare conexe, cu impact asupra ocupării forței de muncă, educației, atragerii de investiții, inovării, creșterii exporturilor. Prin introducerea unor scheme de susținere a acestor industrii vom monetiza creativitatea şi valoarea socială, educațională şi culturală uriașă pe care acestea o reprezintă, dar si valoarea lor economica, estimându-se o contribuție la PIB a acestui sector până în 2020 de 10%”, a menționat ministrul Petrescu .

În Programul de guvernare 2017-2020 industriile creative sunt considerate un domeniu prioritar de dezvoltare economică a IMM-urilor, creativitatea fiind văzută ca o componentă în plus a susținerii  valorii strict economice a subsectoarelor productive din cadrul sectoarelor culturale şi creative.

În România există reglementări speciale doar pentru anumite segmente din aria sectoarelor culturale şi creative (SCC), dar ele nu sunt structurate sistematic, ceea ce creează confuzii şi dificultăți conceptuale şi metodologice. De asemenea, până acum, spre deosebire de alte state membre UE, industria creativă românească nu s-a bucurat la nivelul Guvernului României de reglementări explicite de încurajare a sectoarelor culturale şi creative.

Pe de altă parte, România trebuie să se alinieze tendințelor europene, care devin, în acelaşi timp, constrângeri ale pieţei internaţionale, de dezvoltare a Sectoarelor Culturale si Creative. Pentru a realiza acest obiectiv, este nevoie de a facilita trecerea la o economie creativă, prin catalizarea efectelor de propagare ale SCC într-un număr cât mai mare de contexte economice şi sociale, astfel încât, în orizontul anul 2020, sectoarele culturale şi creative să aibă o contribuţie de 10% la PIB-ul României.

Grupul de lucru creat prin acest memorandum va fi prezidat de reprezentanții Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat și ai Ministerului Culturii și Identității Naționale și  va urmări:

  • Asigurarea cadrului instituţional necesar susţinerii SCC, prin alinierea agendelor diferitelor instituţii şi organizaţii publice relevante la iniţiativa Guvernului, inclusiv cele referitoare la protejarea proprietăţii intelectuale, achiziţii publice, fiscalitate etc.

  • Asumarea politicilor şi strategiilor cu referire la sectoarele culturale şi creative la nivel central şi promovarea responsabilităţilor autorităţilor publice locale;

  • Optimizarea şi facilitarea accesului la finanţare, bancară şi nonbancară, pentru operatorii economici din SCC;

Informații de background :

Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală a realizat o clasificare a sectoarelor culturale şi creative în 11 sub-domenii (Patrimoniu cultural, Arhive şi biblioteci, Carte şi presă, Arte vizuale, Artele spectacolului; artele interpretative, Audiovizual şi multimedia, Arhitectură, Publicitate, Meşteşuguri şi artizanat, IT, software şi jocuri electronice, Cercetare şi dezvoltare) în vederea identificării si promovării inițiativelor dedicate sprijinirii sectoarelor culturale şi creative.

Valoarea Adăugată Brută (VAB) realizată de sectoarele culturale şi creative (SCC) din România a avut în perioada 2009-2013, un trend pozitiv, cu o creştere majoră a contribuţiei în produsul intern brut (PIB), de la 2% în 2009 la un nivel considerabil de 6,5% în 2013 surclasând, în premieră, domeniul agriculturii (care avea o pondere de 6,4% la nivelul aceluiaşi an). Valoarea Adăugată Brută realizată de sectoarele culturale şi creative și-a menținut trendul ascendent și la nivelul anului 2014 (aproximativ 7% din PIB).

Biroul de Presă

Ministerul pentru Mediul de Afaceri,

Comerț și Antreprenoriat

Tel.: 021 20 25 152

e-mail: birou_presa@imm.gov.ro

               presa.ministermediudeafaceri@gmail.com

Articole asemanatoare

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor.. Accept Nu accept

Politica de confidențialitate
Skip to content