IMM – Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat
Image default
BREXIT

Brexit – implicațiile scenariului no-deal

Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (UK), ca urmare a referendumului privind retragerea din Uniunea Europeană (UE) care a avut loc la data de 23 iunie 2016 și a notificării retragerii din Uniunea Europeană la data de 29 martie 2017, ar urma să părăsească Piața Unică și Uniunea Vamală, odată cu expirarea perioadei de tranziție, la data de 31 decembrie 2020, dacă este agreat un Acord de retragere al UK din UE până la 29 martie 2019, în perioada exercitării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene. Această situație ar permite partenerilor să se angajeze în negocieri privind încheierea unui acord de comerț liber, aplicabil după expirarea perioadei de tranziție a UK din UE. În caz contrar, vom avea de-a face cu situația în care relația comercială dintre UE și UK va fi guvernată de regulile Organizației Mondiale a Comerțului, începând cu 29 martie 2019.

***

 1. Relația comercială bilaterală România – Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

La nivelul anului 2017, exporturile românești către piața UK înregistrau o valoare de 2.55 miliarde EUR, reprezentând 5.4% din totalul exporturilor României către statele membre UE. Balanța comercială pozitivă România – UK din 2017, contabilizând 873 milioane EUR, reflectă nivelul mai scăzut al importurilor în raport cu exporturile, valoarea acestora în anul de referință depășind 1.65 miliarde EUR. Importurile României din Marea Britanie reprezentau, în 2017, 2.95% din importurilor României provenite din statele membre UE.

În domeniul promovării și protejării investițiilor străine directe, România și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord au semnat și ratificat Acordul între Guvernul României și Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, acord care a intrat în vigoare în 10.01.1996.

 1. Consecințele retragerii Regatului Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană fără un Acord de retragere, la data de 29 martie 2019 – scenariul no deal

          Viitorul relațiilor comerciale dintre UE, pe de o parte, și UK, pe de altă parte, depinde de convenirea aspectelor privind retragerea UK din UE și a celor privind perioada de tranziție, perioadă care urmează să se încheie la data de 31 decembrie 2020 (recent fiind vehiculată și varianta prelungirii cu 1 an a acestei perioade). Până la această dată UK va face parte din piața unică europeană și va continua să aplice politica comercială comună.

          Retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeană fără un acord privind cadrul relațiilor viitoare va însemna revenirea la prevederile acordurilor comerciale multilaterale, sub egida Organizației Mondiale a Comerțului (OMC). Prin urmare vor fi aplicate taxele vamale la nivelul clauzei națiunii celei mai favorizate. Cu toate că taxele vamale la nivelul Organizației Mondiale a Comerțului au fost reduse până la o medie de 10.7% pentru produse agricole și 4.2% pentru produse industriale, nivelul acestor taxe variază foarte mult, ajungând pentru unele produse să depășească 30%.

Pe lângă barierele tarifare, comerțul dintre UE și UK va fi influențat de către cele non-tarifare: formalități vamale caracterizate de proceduri și controale împovărătoare care vor afecta în special companiile care operează după modelul livrării „just in time”.

Comerțul cu o țară terță, în conformitate cu regulile convenite în cadrul OMC, va implica și alte fricțiuni comerciale cu caracter specific: țările terțe nu beneficiază de aceleași condiții precum statele membre în ce privește facilitarea procedurilor vamale, importurile de animale și produse animaliere vor intra sub incidența controalelor vamale, necesitând în plus avize sanitare și fito-sanitare, prin urmare industria agroalimentară va fi influențată substanțial în această situație.

 1. Aspecte de luat în considerare în întocmirea unui plan de contingență (contingency plan) de către companiile implicate în relații comerciale cu UK, în cazul scenariului no-deal

În cazul retragerii Regatului Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană, fără un acord de retragere care să cuprindă și perioada de tranziție, mediul de afaceri european, dar mai ales cel din UK va fi puternic afectat, din cauza introducerii unor taxe vamale la nivelul Organizației Mondiale a Comerțului și a procedurilor vamale obligatorii, similare cu cele aplicate partenerilor non-UE. De asemenea, vor fi solicitate declarații de securitate și siguranță pentru transportatorul mărfurilor, iar pentru unele produse precum tutun și alcool vor fi aplicate accize suplimentare taxelor vamale.

În mod evident, fluxurile comerciale complexe dintre UE și UK nu pot conduce la existența unui plan standard de contingență pentru toate companiile, acestea fiind influențate în procesul de pregătire pentru perioada post-Brexit de specificul domeniului în care activează și de nevoile identificate pentru continuarea operațiunilor economice în relație cu piața britanică.

În acest context, companiile sunt încurajate să se pregătească în eventualitatea unui scenariu no-deal, având în vedere următoarele elemente:

Aspecte tarifare

 1. Consultarea taxelor vamale aplicabile pentru exportul/importul din/către UK. Pentru bunurile importate din UK se aplică Tariful Vamal Comun al UE (TARIC – https://www.customs.ro/agenti-economici/instruirea-operatorilor-economici), iar pentru bunurile exportate către UK se va aplica Tariful Vamal care va fi adoptat de către UK (mai multe detalii vor fi furnizate de către autoritățile vamale britanice prin abonarea la newsletter-ul: https://public.govdelivery.com/accounts/UKHMRCED/subscriber/new?preferences=true#tab1 );
 2. Evaluarea impactului asupra comerțului cu UK și asupra lanțurilor de aprovizionare, precum și angajarea în discuții cu partenerii din UK în vederea planificării pentru eventualitatea scenariului no-deal;
 3. Înțelegerea rolului companiei în lanțurile de aprovizionare ale UE, cele care fac parte dintr-un lanț de aprovizionare conectat la piața britanică urmând să fie afectate de introducerea unor taxe vamale la nivelul clauzei celei mai favorizate din Organizația Mondială a Comerțului și de aplicarea unor reguli de origine nepreferențiale;
 4. Luarea în considerare a faptului că UK va continua să ofere tratament preferențial în mod unilateral țărilor în curs de dezvoltare și va urmări transpunerea tuturor acordurilor de comerț liber ale UE cu parteneri terți pentru a asigura continuate în relațiile comerciale deja consolidate în urma implementării unui acord de comerț liber la care UK este parte ca membru al UE.

Aspectele vamale (pentru mai multe informații a se consulta Direcția Generală a Vămilor – https://www.customs.ro/)

 1. Consultarea procedurilor vamale aplicabile pentru exportul în/din afara UE, în vederea familiarizării cu acest proces – https://www.customs.ro/agenti-economici/proceduri-vamale/declararea-marfurilor;
 2. Înțelegerea modificărilor care vor fi realizate în procedurile vamale și de colectare a accizelor pentru anumite produse (ex. tutun, alcool) – consultarea https://www.customs.ro/e-customs/eori și https://www.customs.ro/info-publice/emcs;
 3. Este indicată renegocierea unor termeni comerciali cu partenerii britanicii pentru a reflecta schimbările în materie de proceduri vamale și de colectare a accizelor, precum și eventualele taxe vamale;
 4. Luarea în considerare a modului de gestionare a transmiterii declarațiilor vamale către autoritățile britanice (de import sau export), inclusiv gestionarea transmiterii declarației de securitate și siguranță pentru transportul mărfurilor.

Altele

 1. Rata cursului valutar dintre leul românesc (RON) și lira sterlină a fost una din consecințele deja resimțite ca urmare a deciziei UK de a se retrage din UE. Devaluarea monedei britanice contribuie la creșterea competitivității produselor exportate de către UK către alte piețe europene către care exportă și companii românești;
 2. Mobilitatea persoanelor în scop de afaceri este un aspect de luat în considerare pentru companiile ai căror angajați se deplasează în scop de afaceri în UK, având în vedere că în cazul retragerii UK din UE fără un acord, mobilitatea persoanelor, chiar și în scop de afaceri, ar urma să fie îngrădită.

Pentru relații suplimentare: Departamentul de Comerț Exterior, Direcția Politici Comerciale și Afaceri Europene, E-mail: mihai.dobai@dce.gov.ro și andreea.lungu@dce.gov.ro

Articole asemanatoare

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor.. Accept Nu accept

Politica de confidențialitate
Skip to content