IMM – Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat

Accesul pe pietele din afara zonei UE

Diaconescu Nicoleta

Politica comercială comună este unul dintre pilonii principali ai relaţiilor Uniunii Europene (UE) cu ţările terţe, iar accesul pe pieţele acestor ţări este extrem de important pentru crearea şi asigurarea locurilor de muncă şi creşterea economică în UE.

Abordarea barierelor la exporturile UE în țările terţe are, în acelaşi timp, şi o contribuţie semnificativă la îmbunătăţirea pozitiei competitive a industriei statelor membre UE în plan internaţional.

Pentru sprijinirea exportatorilor din statele membre UE în vederea cunoaşterii, identificării şi eliminării obstacolelor şi practicilor comerciale neloiale cu care se pot confrunta pe terţe pieţe, Comisia Europeană a dezvoltat şi pus în aplicare o bază de date privind accesul pe pieţele din afara zonei UE intitulata “Market Access Database” (MADB).

MADB, ca instrument operaţional important, integrat în strategia UE de acces pe terţe pieţe, poate fi accesat, în mod gratuit, de către companiile din statele membre ale Uniunii Europene şi de cele în curs de aderare la UE.

MADB conţine informaţii despre:

Procedurile şi formalităţile de import în diverse ţări din afara zonei UE. Exportatorii comunitari pot găsi şi accesa aceste informatii utilizând sistemul armonizat de denumire şi codificare a mărfurilor (prin selectarea din baza de date a poziţiei tarifare corespunzătoare produsului detaliat la nivel de 4 sau 6 cifre);

Taxele vamale de import aplicate de ţările terţe produselor exportate de companiile comunitare. Facilitând calcularea costurilor de export, informaţiile din această secţiune pot fi accesate de către exportatorii din statele membre UE prin selectarea din baza de date a poziţiei tarifare corespunzătoare produsului detaliat la nivel de 4 sau 6 cifre;

Datele statistice referitoare la fluxurile comerciale cu bunuri ale statelor membre UE, cât şi per ansamblul celor 28 de state membre UE (UE28), în relaţiile cu ţările terţe. Baza de date statistice include informaţii agregate la nivel anual si defalcate pe cele două componente ale fluxurilor comerciale (export şi import), detaliate la nivel de poziţie tarifară la 4 sau 6 cifre;

Barierele comerciale netarifare. În această secţiune pot fi accesate informaţii specifice privind măsurile şi reglementările, altele decât cele tarifare, impuse de ţările non-comunitare în calea exporturilor realizate de companiile din UE28. Barierele netarifare, caracterizate prin diferite forme (restricţii cantitative la import, măsuri care decurg din participarea statului la activităţile comerciale – din categoria cărora fac parte achiziţiile publice, bariere in calea investiţiilor, măsuri privind protejarea drepturilor de proprietate intelectuală etc), diferă de la o ţară terţă la alta în funcţie de diferitele sectoare de activitate economică;

Măsurile sanitare şi fitosanitare aplicate de unele ţări terţe la importul bunurilor, în special a produselor agricole, alimentare şi piscicole, provenite din UE28. Aceste reglementări şi reguli, al căror obiectiv este acela de a asigura siguranţa alimentară şi de a împiedica răspândirea unor boli de origine animală sau vegetală, sunt impuse cateodată nejustificat de către ţările terţe, afectând şi limitând exporturile europene de produse agricole şi piscicole. În această secţiune, exportatorii din UE pot găsi informaţii privind măsurile sanitare şi fitosanitare detaliate pe ţări terţe şi respectiv pe produse.

Regulile de origine. Exportatorii comunitari pot accesa informaţiile din această rubrică pentru a afla dacă produsele lor pe piaţa terţă tinţă se califică pentru aplicarea unui tratament preferenţial sau nepreferenţial.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute consultând şi site-ul: http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm

Accesul exportatorilor comunitari pe pieţele din afara zonei UE este facilitat şi prin:

·       Soluţionarea plângerilor primite de la companii privind barierele comerciale netarifare în ţările necomunitare, utilizându-se instrumentele specifice ale Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC) sau prin consultările bilaterale cu autorităţile ţării terţe respective. În prezent, baza de date privind accesul pe pieţe terţe listează un număr semnificativ de bariere netarifare identificate de firmele comunitare;

·       Asigurarea respectării de către ţările terţe partenere a angajamentelor lor asumate în conformitate cu regulile internaţionale de comerţ;

·       Crearea unui cadru stimulativ pentru comerţul internaţional.

În acest context, în decembrie 1994 a fost adoptat şi a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1995 Regulamentul Consiliului nr. 3286/94, care reprezintă instrumentul legal referitor la obiectivele şi modul de acţiune al UE împotriva barierelor comerciale netarifare („Trade Barriers Regulation – TBR”) puse în aplicare de ţările terţe în baza unor reglementări naţionale ale acestora ce pot contraveni regulilor agreate în plan internaţional.

De la intrarea în vigoare a acestui regulament şi până în prezent, au fost iniţiate 24 de proceduri de examinare a TBR pentru o varietate largă de industrii (alimentară, textilă etc.) din ţări precum Brazilia, Canada, Japonia etc.

După o analiză amanunţită a fiecărei bariere comerciale netarifare impusă de o ţară terţă, Comisia Europeană stabileşte o strategie potrivită scopului de a elimina bariera respectivă, de regulă soluţionarea făcându-se fie prin negociere directă între UE şi ţara respectivă, fie prin apel la Organismul de reglementare a diferendelor din cadrul OMC.

Prevederi de confidenţialitate pentru firmele din statele membre UE

Detaliile privind firma comunitară care semnalează un caz de barieră comercială netarifară impusă de o ţară terţă sunt confidenţiale şi nu vor fi divulgate fără consimţământul explicit, iar datele comerciale sensibile vor fi protejate. Firma comunitară va fi informată asupra cursului derulării investigaţiei.

·       Utilizarea altor instrumente şi programe de promovare a exporturilor, menite să îmbunătăţească accesul pe pieţele terţe:

I.               Enterprise Europe Network (EEN)

Înființată în anul 2008 la inițiativa Comisiei Europene, Enterprise Europe Network (EEN) este un instrument cheie în cadrul strategiei Uniunii Europene de a stimula creşterea activităţii întreprinderilor mici şi mijlocii din spaţiul comunitar. Reţeaua reuneşte în prezent aproape 600 de organizaţii de sprijin pentru întreprinderile din cadrul Uniunii Europene, dar şi din alte 26 de ţări din afara blocului comunitar.

Focalizându-se pe sprijinirea afacerilor şi pe stimularea inovării la nivelul IMM-urilor comunitare, EEN funcţionează ca „un magazin cu o singură oprire” (one stop shop) pentru informaţiile privind legislaţia Uniunii Europene, oportunităţile de finanţare (accesarea fondurilor europene), asistenţă în internaţionalizarea afacerilor şi în identificarea de parteneri pentru dezvoltarea de noi tehnologii.

La 1 ianuarie 2014, Comisia Europeană a înfiinţat Agenţia Executivă pentru Competivitate şi Inovare (Executive Agency for Competitiveness and Innovation – EACI), ca entitate responsabilă de gestionarea programelor şi iniţiativelor europene de creştere a competitivităţii şi inovării, reţeaua Enterprise Europe Network făcând parte din această structură.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute consultând şi site-ul: http://een.ec.europa.eu/

Reţeaua EEN din România

În Romania funcţionează patru consorţii multiregionale, ca parte a Enterprise Europe Network (EEN), fiecare consorţiu având o acoperire regională specifică.

IMM-urile din  România pot beneficia de serviciile gratuite oferite de consorţiile membre ale Enterprise Europe Network, reprezentate după cum urmează:

Ø     RO 1 BISNet Transylvania  – format din: Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, Agenţia de Dezvoltare Regională Centru, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, INCD Optoelectronica şi INCD Inginerie Electrică,  reprezentat de Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest;

Ø     RO 2 ERBSN – format din: Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi, Camera de Comerţ şi Industrie Bacău, S.C. Tehnopolis S.R.L. Iaşi şi S.C. IPA S.A. Filiala Galaţi, reprezentat de Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa;

Ø     RO 3 PRO SME BISNET –  format din: Fundaţia Centrul Român Pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Banca Comercială Română SA, Asociaţia Română pentru Industria Electronică şi Software, Universitatea Politehnica Bucureşti şi Agenţia de Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov, reprezentat de Fundaţia Centrul Român Pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii;

Ø     RO 4 Europe –  format din: Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timişoara, Camera de Comerţ şi Industrie Vâlcea, SC IPA SA Filiala Craiova, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Arad şi SC InPULSE Partners SRL, reprezentat de Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timişoara.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute consultând şi site-ul: http://www.enterprise-europe-network-romania.ro/

II.             Programul european „Misiuni pentru Creştere Economică” („Missions for growth”)

Comisia Europeană, prin Directoratul General Întreprinderi şi Industrie, ţinteşte creşterea competitivităţii industriei europene şi internaţionalizarea companiilor din cadrul Uniunii Europene, in special IMM-uri, prin programul intitulat „Misiuni pentru Creştere Economică”, măsură ce face parte din pachetul de priorităţi a noii strategii industriale a UE.

Obiectivele misiunilor pentru creştere economică:

Ø    Promovarea creşterii economice durabile şi favorabilă incluziunii sociale în Uniunea Europeană şi în ţările terţe partenere;

Ø    Sprijinirea companiilor comunitare, in special a IMM-urilor, de a exploata oportunităţile de afaceri existente în ţările terţe;

Ø    Promovarea politicii industriale a UE în sectoarele vizate de organizarea de evenimente/acţiuni de matchmaking cu antreprenorii şi autorităţile din ţările terţe.

În acest sens, sunt organizate misiuni economice atât în statele membre UE, cât şi în ţările terţe, implicând realizarea de întalniri la nivel politic şi cu mediul de afaceri, în domenii de interes comun, dar fără a fi abordate aspectele specifice politicii comerciale comune. Aceste întâlniri permit realizarea de contacte la nivel înalt cu comisarul european responsabil pentru industrie şi întreprinderi, reprezentanţi ai Serviciului European de Acţiune Externă (SEAE), antreprenori din statele membre UE şi reprezentanţi ai mediului de afaceri şi autorităţilor din ţările terţe partenere.

Diferența între misiunile economice naționale și cele pentru creştere economică ale UE

Ø    Misiunile pentru creştere economică organizate de UE beneficiază de prezența fie a vicepreședintelui Comisiei Europene, fie a unui alt înalt oficial european şi îşi propun să sprijine companii din toate cele 28 de state membre UE, în comparaţie cu misiunile organizate la nivel naţional de către statele membre UE, care sunt destinate, în mod tradiţional, promovării şi susţinerii companiilor locale de a exporta pe pieţele terţe;

Ø    Misiunile pentru creștere economică organizate de UE vin astfel în completarea misiunilor economice la nivel național și contribuie la asigurarea promovării, pe ansamblu, a pieței interne europene. În timp ce rolul autorităților naționale rămâne esențial în susţinerea companiilor locale de a exporta pe pieţele non-europene, misiunile pentru creştere economică permit reprezentarea sectoarelor industriale europene sub o singură „umbrelă”, situaţie care nu ar putea fi oferită în cazul în care un stat membru UE ar organiza el separat un astfel de eveniment;

Ø    Misiunile pentru creştere economică au avantajul prospectării de acţiuni de cooperare industrială şi semnării de memorandumuri de înţelegere pe această temă cu autorităţile ţărilor din afara UE, venind astfel în sprijinul tuturor companiilor din UE participante la aceste evenimente.

In aceste misiuni, companiile comunitare îşi asigură, din fonduri proprii, cheltuielile de deplasare (transport şi cazare). Comisia Europeană, prin reprezentanţii săi gestionari ai acestui program, va asigura rezervările de grup pentru cazare şi transport.

Companiile comunitare pot obţine informaţii referitoare la organizarea de misiuni economice pentru creştere economică accesand web site-ul Directoratului General Întreprinderi şi Industrie sau contactând federaţiile/patronatele europene industriale, reţeaua Enterprise Europe Network (EEN) sau reprezentanţii locali ai acestei reţele, ambasadele statelor membre ale UE şi reprezentanţele Comisiei Europene în statele membre.

Companiile din România care sunt interesate în participarea la misiunile pentru creştere economică pot găsi informaţii suplimentare pe site-ul http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/mission-growth/missions-for-growth/guidelines/index_en.htm

III.           Programul „Export Helpdesk”

Uniunea Europeană este angajată şi în a sprijini ţările terţe în acţiunile şi eforturile lor de a-şi conecta economiile la cadrul comercial internaţional. În acest sens, s-a dezvoltat baza de date intitulată „Export Helpdesk”, prin intermediul căreia firmele din afara Uniunii Europene, dar şi cele din spaţiul comunitar, pot găsi informaţii referitoare la:

Ø      Acordurile încheiate în cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC) şi acordurile comerciale preferenţiale încheiate de Uniunea Europeană cu ţările terţe;

Ø      Legislaţia Uniunii Europene în materie de reglementări comerciale cu bunuri si servicii;

Ø      Taxele vamale şi cotele tarifare aplicate de Uniunea Europeană la importul de bunuri provenit din ţările terţe;

Ø    Date statistice referitoare la fluxurile comerciale cu bunuri ale statelor membre UE, cât şi per ansamblul celor 28 de state membre UE (UE28), în relaţiile cu ţările terţe. Baza de date statistice include informaţii agregate la nivel anual si defalcate pe cele două componente ale fluxurilor comerciale (export şi import), detaliate la nivel de poziţie tarifară la 2, 4, 6 şi 8 cifre.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute consultând şi site-ul: http://exporthelp.europa.eu/

Departamentul de Comerţ Exterior

Tel:  +40 21 40 10 504
Fax: +40 21 40 10 594
E-mail: dgre@dce.gov.ro

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor.. Accept Nu accept

Politica de confidențialitate
Skip to content