IMM – Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat

BAZE DE DATE UTILE

Diaconescu Nicoleta

În cadrul Comisiei Europene, DG TAXUD (Taxare şi Uniune Vamală) şi DG Comerţ au pus în funcţiune o serie de baze de date on line care se adresează operatorilor economici interesaţi de măsurile în vigoare la importul/exportul în/din UE;

Aceste baze de date pot fi accesate:

1. Pe site-ul DG TAXUD (Taxare şi Uniune Vamală):

a) Online customs tariff databaseTARIC unde se regăsesc toate măsurile aplicate la importul şi exportul în/din UE: nivelul taxelor vamale, legislaţie comercială etc. (Această bază de date este folosita, de asemenea, de către administraţiile vamale ale Statelor Membre UE pentru realizarea operaţiunilor de vămuire, fiind totodată un instrument de colectare a datelor statistice în vederea supravegherii importurilor sauexporturilor).

Măsurile sunt grupate astfel: măsuri tarifare (taxe vamale); suspendări de taxe vamale, cote tarifare şi preferinţe tarifare; măsuri luate în cadrul politicii agricole comune (PAC); componente agricole, taxe vamaleadiţionale legate de conţinutul în zahăr sau făină; taxe compensatorii (countervailing charges) şi restituţii la export; măsuri comerciale: măsuri antidumping şi antisubvenţie; măsuri de salvgardare; măsuri de restricţionare (interziceri ale importului şi exportului, restricţii la import sau export, limite cantitative).

b) Binding Tariff Information – EBTI – instrument pentru oferirea de asistenţă operatorilor economici în obţinerea de informaţii privind clasificarea tarifară corectă a mărfurilor care urmează a fi importate sauexportate. Informaţiile se obţin în urma unei cereri adresate autoritatăţilor vamale dintr-un Stat Membru şi sunt valabile pe întreg teritoriul Uniunii Europene, indiferent de Statul Membru care furnizează informaţia.

c) Quotas & ceilings – EUROPA bază de date utilizată pentru administrarea contingentelor tarifare preferenţiale (care se realizează de către DG TAXUD). Ea indică balanţa pentru fiecare contingent la momentulactivării (datele se actualizează la sfârşitul fiecărei zi lucrătoare), precum şi pentru anii anteriori.

d) Autonomous Tariff Suspensions informaţii privind suspendările tarifare autonome pot fi obţinute consultând site-ul:

e) European Customs Inventory of Chemical Substances – ECICS ghid utilizat pentru clasificarea produselor chimice în nomenclatorul combinat. ECICS listează circa 35400 de denumiri de produse chimice(28600 substanţe chimice) în 11 limbi comunitare, împreună cu clasificarea acestora în nomenclatorul combinat

f) Tranzitul de mărfuriInformaţii pot fi obţinute consultând site-ul:

2. Pe site-ul DG Comerţ:

a) The Export Helpdesk”bază de date, vizând facilitarea comerţului, care oferă online informaţii privind accesul pe piaţa UE a produselor originare din ţările în curs de dezvoltare. Ea furnizează informaţiiprivind cerinţele de import, regimurile preferenţiale (aplicate/acordate ţărilor în curs de dezvoltare), date statistice, „linkuricătre autorităţi şi organizaţii cu atribuţii în promovarea comerţului, informaţii privindcompaniile din UE etc.

b) Market Access Database este un instrument operaţional al UE care oferă exportatorilor din UE informaţii referitoare la accesul pe terţe pieţe (condiţii de acces, nivelul taxelor vamale, formalităţi de vămuire, obstacole întâmpinate la importul pe terţe pieţe, condiţii investiţionale, diferite studii şi analize, date statistice).

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor.. Accept Nu accept

Politica de confidențialitate
Skip to content