Buget 2017 Buget 2017

Buget 2017 MMACA

Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

  •         Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alienate

Programe de investitii publice

  •          Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare
  •          Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii