Cadrul general Cadrul general

Obiectivul Uniunii Europene (UE) în domeniul instrumentelor de apărare comercială este ca, prin măsuri antidumping, antisubvenţie şi compensatorii, să se remedieze distorsiunile pieţei UE generate de practicile neloiale ale unor exportatori din state terţe, practici de genul dumping şi subvenţionarea exporturilor, iar prin măsuri de salvgardare să se remedieze deteriorarea serioasă a situaţiei producătorilor comunitari ca rezultat al creşterii imprevizibile, masive şi bruşte a importurilor.

Situaţia măsurilor şi investigaţiilor de apărare comercială ale UE (pe produse şi pe ţări de origine) precum şi legislaţia şi statisticile aferente poate fi obţinută consultând pagina de internet Comisiei Europene, Direcţia generală comerţ: http://trade.ec.europa.eu/tdi/

 

Baza legală pentru instrumentele de apărare comercială ale UE este:

 

a) pentru măsuri antidumping: Regulamentul Consiliului nr. 1225/2009 din 30 noiembrie 2009 privind protecţia împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea ţărilor care nu sunt membre ale Comunităţii Europene;

b) pentru măsuri antisubvenţie: Regulamentul Consiliului nr. 597/2009 din 11 iunie 2009 privind protecţia împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenţii din partea ţărilor care nu sunt membre ale Comunităţii Europene;

c) pentru măsuri de salvgardare:

I. Regulamentul Consiliului nr. 260/2009 din 26 februarie 2009 privind regimul comun aplicabil importurilor,

II. Regulamentul Consiliului nr. 625/2009 din 7 iulie 2009 regimul comun aplicabil importurilor din anumite ţări terţe, pentru importurile originare din state care nu sunt membre ale OMC,

III. Regulamentul Consiliului (EC) nr. 427/2003 din 3 martie 2003 privind aplicarea unor măsuri de salvgardare tranzitorii pentru anumite produse originare din Republica Populară Chineză.

d) alte reglementări în materia instrumentelor de apărare comercială:

I. Regulamentul Consiliului (EC) nr. 1515/2001 din 23 iulie 2001 privind implementarea hotărârilor Organului de Reglementare a Diferendelor din cadrul OMC,

II. Regulamentul Consiliului (EC) 385/1996 din 29 ianuarie 1996 privind domeniul construcţiilor de nave, respectiv Regulamentul (EC) 868/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 aprilie 2004 privind domeniul transporturilor aeriene.

Comisia Europeană (CE), conform reglementărilor comunitare, iniţiază şi efectuează investigaţiile de apărare comercială pentru toate ţările membre UE. Informaţii suplimentare pot fi obţinute consultând pagina de internet a Comisiei Europene: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/.

 

În România, autoritatea competentă în domeniul investigaţiilor de apărare comercială este Direcţia Politici Comerciale, din cadrul Departamentului de Comerţ Exterior din Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat - tel: 021 / 40 10 501, fax: 021 / 40 10 548, e-mail: mihaela.gavrilescu@dce.gov.ro.