IMM – Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat

Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare (UNCTAD)

Diaconescu Nicoleta
 1. Prezentare generală

Înființată in 1964 Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare (UNCTAD) este un organism interguvernamental permanent al Adunării Generale a Naţiunilor Unite ce promovează integrarea în Sistemul Economic Mondial a statelor în curs de dezvoltare. UNCTAD își are sediul principal la Geneva și oficii de reprezentare în New York (SUA) și Addis Abeba (Etiopia).

UNCTAD a evoluat progresiv într-o instituție bazată pe cunoaștere, ce promovează integrarea ţărilor în curs de dezvoltare în economia mondială, scopurile sale fiind reprezentate de maximizarea oportunităţilor de comerţ și investiţii, a oportunităţilor de evoluţie a ţărilor în curs de dezvoltare şi sprijinirea lor în eforturile de a se integra în economia mondială.

De la înfiinţare şi până în prezent s-au desfăşurat 14 Conferinţe,în următoarele locații: Geneva (1964), New Delhi (1968), Santiago de Chile (1972), Nairobi (1976), Manila (1979), Belgrad (1983), Geneva (1987), Carthagena (1992), Midrand (1996), Bangkok (2000), Sao Paolo (2004), Accra (2008), Doha (2012) și Nairobi (2016).

 1. Structura

În prezent UNCTAD are 194 de membri, toți fiind membrii ONU. În plus, un număr de 111 organizații interguvernamentale şi 222 de organizații civile participă la lucrările sale în calitate de observatori.

UNCTAD este formată din 5 grupuri aflate sub conducerea Secretarului General, Mukhisa Kituyi, fiind structurată după criterii economice şi geografice, similare celor din sistemul ONU.

 • Divizia pentru țările cel mai puțin dezvoltate din Africa;
 • Divizia de Globalizare, Interdependență și Dezvoltare ce se ocupă cu gestionarea impactului globalizării asupra țărilor în curs de dezvoltare;
 • Divizia de Investiții și Întreprinderi ce manageriază probleme legate de investiții și dezvoltare durabilă;.
 • Divizia de Comerț Internațional și Mărfuri ce promovează dezvoltarea durabilă prin intermediul comerțului internațional;
 • Divizia pentru Tehnologie și Logistică are drept scop sporirea dezvoltării economice și a competitivității în țările în curs de dezvoltare.
 1. Parteneriatul cu ONU

Adunarea Generală ONU în cadrul Sesiunii XIX-a, a adoptat, la 30 decembrie 1964, rezoluția 1995 prin care s-a instituționalizat UNCTAD-ul ca organ al Adunării Generale ONU. UNCTAD are un rol principal în atenuarea decalajelor între țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare, având o funcție importantă pe linia extinderii colaborării economice internaționale .

Începând cu 1997 UNCTAD devine membru al UN Development Group (UNDG) un consorțiu al agențiilor ONU creat pentru a îmbunătăți eficiența activităților de dezvoltare la nivel de țară. Din 2008 UNCTAD conduce UN Inter-Agency Cluster on Trade and Productive Capacity, mecanism din cadrul ONU dedicat coordonării operațiunilor comerciale și de dezvoltare la nivel național și regional .

UNCTAD fiind un membru important al comunității economice internaționale, a încheiat o serie de parteneriate strategice cu sectoarele private, academice și cu o serie de alte organizații internaționale și regionale. În ultimii ani UNCTAD a semnat o serie de acorduri cu organizațiile mondiale în vederea îmbunătățirii relațiilor comerciale, de exemplu Memorandumuri de înțelegere cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare (OECD) , cu Camera Internaționala de Comerț , cu Organizația Internațională a Muncii și Convenția privind Comerțul cu specii pe cale de dispariție (CITIES).

 1. România și UNCTAD

Aderarea României la UNCTAD are loc în 1964, aceasta participând activ la lucrările UNCTAD, contribuind la dezbaterile privind problemele economiei globale şi la elaborarea de acorduri şi recomandări vizând sprijinirea ţărilor în curs de dezvoltare şi în tranziţie.

România a participat la negocierile vizând Sistemul global de preferințe comerciale între țările în curs de dezvoltare (S.G.P.C.), negociat sub egida UNCTAD, şi încheiat la Belgrad, în anul 1989 între 48 de ţări în curs de dezvoltare. În baza acestui Sistem, România a acordat şi a primit o serie de concesii tarifare pentru produsele care făceau obiectul schimburilor comerciale între anumite ţări în curs de dezvoltare. România s-a retras din SGPC la 31 decembrie 2006.

În 1996 România a semnat un Memorandum de înțelegere cu UNCTAD privind cooperarea între cele două, axat pe acordarea de asistenţă tehnică pentru România. Ca urmare a semnării Memorandumului, în România au fost implementate programe de asistență tehnică, relalizate pe baza contribuțiilor financiare ale statelor dezvoltate.

Programele de asistență tehnică : 

 • monitorizarea datoriei externe a României (DMFAS);
 • informatizarea infrastructurii vamale (ASYCUDA);
 • administrarea şi monitorizarea activităţilor portuare (TRAINMAR);
 • formarea unor specialişti/formatori pentru activităţile de comerţ exterior (TRAINFOR TRADE);
 • dezvoltarea unei reţele de puncte de informare pentru activitatea de comerţ exterior şi promovare economică (TRADE POINT);
 • crearea de formatori în domeniul dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (EMPRETEC).

România, participă în prezent la activitățile UNCTAD, în calitate de membru al UE contribuind la elaborarea şi finalizarea poziţiei comune a uniunii. Poziţia comună a UE este prezentată în cadrul reuniunilor UNCTAD de către Preşedinţia UE, fiind convenită în urma urma reuniunilor de coordonare statelor membre UE, Comisiei Europene şi Consiliului UE.

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor.. Accept Nu accept

Politica de confidențialitate
Skip to content