Direcția Politici Comerciale și Afaceri Europene Direcția Politici Comerciale și Afaceri Europene

 

    Director Diana CODĂU

     Tel.: 02140.10.596
     
E-maildiana.codau@dce.gov.ro

 

Politica comercială are în vedere promovarea la nivel european şi în context multilateral a intereselor comerciale ofensive şi defensive naţionale. Pagina actuală se doreşte un instrument util al schimbului de informaţii cu mediul de afaceri naţional şi la nivel european.

Politici comerciale sectoriale Politici comerciale sectoriale