Direcția Politici Comerciale și Afaceri Europene Direcția Politici Comerciale și Afaceri Europene

 

    Director Diana CODĂU

     Tel.: 02140.10.596
     
E-maildiana.codau@dce.gov.ro

 

Politica comercială are în vedere promovarea la nivel european şi în context multilateral a intereselor comerciale ofensive şi defensive naţionale. Pagina actuală se doreşte un instrument util al schimbului de informaţii cu mediul de afaceri naţional şi la nivel european.

Politici comerciale sectoriale Politici comerciale sectoriale

Actualităţi Actualităţi

  • Brexit – implicațiile scenariului no-deal
  • Ratificarea Acordului de parteneriat strategic între UE și statele sale membre, pe de o parte, și Canada, pe de altă parte și intensificarea demersurilor de ratificare a Acordului Economic și Comercial Cuprinzător (CETA) între Canada, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de altă parte

În contextul preluării Președinției Consiliului Uniunii Europene (PRES RO) la data de 1 ianuarie 2019, România va gestiona o serie de dosare de interes privind politica comercială comună, printre care și ratificarea Acordului Economic și Comercial Cuprinzător (CETA) între Canada, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de altă parte.

CETA a fost semnat la Bruxelles, la data de 30 octombrie 2016, concomitent cu semnarea Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Canada, pe de altă parte. Cele două acorduri reprezintă cadrul legislativ de guvernare a relației strânse pe care Canada o are cu Uniunea Europeană. Aceste acorduri vor intra pe deplin în vigoare, odată ce vor fi ratificate de către toate statele membre ale UE.

Pe plan intern, Acordul de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Canada, pe de altă parte a fost promovat la inițiativa Ministerului Afacerilor Externe și ratificat la data de 24 aprilie 2018. În același timp, proiectul de lege privind ratificarea CETA a fost inițiat și promovat de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, dezbaterile în comisiile de specialitate din Senat concluzionându-se favorabil la data de 1 martie 2018, urmând ca proiectul de lege să fie votat în plen.

În paralel, ca urmare a demersurilor autorităților române pe lângă autoritățile canadiene, atât la nivel bilateral, cât și în format trilateral, cu sprijinul Comisiei Europene, Canada a decis ridicarea vizelor pentru cetățenii români și bulgari, începând cu data de 1 decembrie 2017.

Eliminarea vizelor se referă la călătoriile în scop turistic, pentru vizitarea familiei sau a cunoștințelor sau pentru interes de afaceri, pentru cetățenii români care nu intenționează să aibă șederi mai lungi de șase luni pe teritoriul statului nord-american.

Decizia autorităților canadiene constituie etapa finală a procesului de liberalizare a regimului de vize pentru cetățenii români, început la 1 mai 2017, când anumite categorii de cetățeni români au început să beneficieze de acest regim (deținătorii unei vize de rezidență temporară în Canada în ultimii 10 ani sau ai unei vize valabile tip non-immigrant pentru SUA).

Astfel, cu toate că eliminarea vizelor este asociată cu acordul CETA, aceste două chestiuni sunt complementare, nu identice. Negocierile cu Guvernul României pentru ridicarea vizelor pentru români s-au desfășurat independent de semnarea CETA în 2016.

În plus, intrarea în vigoare pe deplin a CETA va oferi o libertate mai mare de mișcare cetățenilor UE în baza prevederilor Capitolului 10, care presupune intrarea și șederea temporară a persoanelor fizice în scopuri de afaceri (cunoscut sub numele de Modul 4) și recunoașterea calificărilor profesionale. CETA oferă securitate juridică și îmbunătățește semnificativ mobilitatea furnizorilor de servicii, deoarece facilitează transferul personalului cheie peste Atlantic, permite companiilor să trimită personal pentru serviciile post-vânzare de interes special pentru furnizorii de mașini, software și echipamente și creează un cadru pentru recunoașterea calificărilor profesionale pentru sectoarele reglementate, cum ar fi arhitecții și contabilii.

 

  • ANUNȚ INSTITUIRE SUPRAVEGHERE PREALABILĂ PRODUSE DIN ALUMINIU LA NIVELUL UE

În 27 aprilie 2018 a intrat în vigoare Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/640 al Comisiei din 25 aprilie 2018 de introducere a unei supravegheri prealabile la nivelul Uniunii a importurilor de anumite produse din aluminiu originare din anumite țări terțe. [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0640]

Începând cu a cincisprezecea zi de la intrarea în vigoare a Regulamentului 2018/640, punerea în liberă circulație a produselor din aluminiu supuse prevederilor acestuia va fi condiționată de prezentarea la autoritățile vamale a unui document de supraveghere prealabilă pentru importurile a căror cantitate depășește 2500 de kilograme.

Documentele de supraveghere prealabilă pentru produsele din aluminiu se obțin de la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat - Direcția Politici Comerciale și Afaceri Europene, în baza unui formular de cerere [link către fișierul Cerere Document Supraveghere AL (Reg. 2018-640).doc] întocmit conform instrucțiunilor de completare [link către fișierul Instructiuni Completare Cerere Document Supraveghere AL (Reg. 2018-640).pdf] și depus la sediul Ministerului din București, Calea Victoriei nr. 152, sector 1, împreună cu documentele justificative prevăzute de Regulamentul 2018/640. Termenul de eliberare a documentelor de supraveghere este de 5 zile lucrătoare de la depunerea cererii.

Pentru informații suplimentare puteți contacta DPCAE - Compartimentul Licențe la tel. nr. 021 40 10 552.

 

  • PRIMA CONFERINTA a Programului de Awareness PROTECTOR

  Stimaţi operatori economici,

In data de 26 Septembrie 2017 va avea loc la Ploiesti sub auspiciile Camerei de Comert si  Industrie Ploiesti prima Conferinţă pe tema Sancţiunilor Internaţionale.

Această conferinţă se desfăşoară in cadrul programului de awareness PROTECTOR.

Pentru amănunte puteţi consulta website-ul  www.protector-romania.ro

 

Ghidul exportatorilor UE  

 

Doriţi să exportaţi la nivel mondial? - Strategia UE de acces pe pieţe - Baza de date privind accesul pe piaţă (MADB)

 

Să înţelegem politicile Uniunii Europene – Liberul schimb este o sursă de creştere economică