Direcția Politici Comerciale și Afaceri Europene Direcția Politici Comerciale și Afaceri Europene

 

    Director Diana CODĂU

     Tel.: 02140.10.596
     
E-maildiana.codau@dce.gov.ro

 

Politica comercială are în vedere promovarea la nivel european şi în context multilateral a intereselor comerciale ofensive şi defensive naţionale. Pagina actuală se doreşte un instrument util al schimbului de informaţii cu mediul de afaceri naţional şi la nivel european.

Politici comerciale sectoriale Politici comerciale sectoriale

Actualităţi Actualităţi

  • Ratificarea Acordului Economic și Comercial Cuprinzător dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Canada, pe de altă parte (CETA)

 

În data de 19 aprilie 2018 a fost adoptată Legea nr. 92/2018 pentru ratificarea Acordului Economic și Comercial Cuprinzător dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Canada, pe de altă parte (CETA), semnat la Bruxelles la 30 octombrie 2016. Aceasta a fost promulgată prin Decretul nr. 351/2018 al Președintelui României, Klaus-Werner Iohannis. Legea a intrat în vigoare de la 27 aprilie 2018.

 

Elemente de context

Valoarea exporturilor de bunuri românești către Canada a înregistrat 75 milioane euro în 2015, pe când valoarea importurilor a fost de 59.5 milioane euro. În 2016, atât valoarea exporturilor cât și cea a importurilor a crescut, România exportând bunuri în valoare de 105 milioane euro în Canada și importând bunuri în valoare de 72.5 milioane euro.

Această creștere a înregistrat o creștere și mai substanțială odată cu aplicarea provizorie a Acordului Economic și Comercial Cuprinzător dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Canada, pe de altă parte, în 2017 valoarea exporturilor românești ridicându-se la valoarea de 193.5 milioane euro, în timp ce importurile din Canada au fost în valoare de 114 milioane euro.

 

Obiective și beneficii

Obiectivele Acordului vizează creșterea schimburilor comerciale bilaterale de bunuri și servicii, precum și a fluxului de investiții în contextul climatului economic mondial dificil. Aceste obiective sunt în concordanță cu strategia Europa 2020 privind accelerarea creșterii economice prin competitivitate și prin creșterea accesului pe piața internațională.

Principalele beneficii ale Acordului constau în deschiderea unor noi oportunități de afaceri și de investiții pentru operatorii economici din UE și Canada, în condițiile unui cadru clar și transparent, reglementat de autoritățile publice cu respectarea dreptului de reglementare în interesul public. Astfel, UE și Canada își păstrează dreptul de a-și fixa politicile naționale în domeniul sănătății, siguranței, mediului și al diversității culturale.

 

Principalele beneficii ale Acordului Economic și Comercial dintre Uniunea Europeană și Canada (CETA) sunt:

  1. Eliminarea taxelor vamale pentru exportatorii și importatorii români

  2. Deschiderea pieței de servicii canadiene pentru companiile românești

  3. Oportunitatea participării companiilor românești la licitații pentru contractele publice în Canada

  4. Protejarea creativității și cercetării românești

  5. Facilitarea accesului românilor cu calificări înalte pe piața canadiană

  6. Încurajarea investițiilor între România și Canada

  7. Sprijinirea exporturilor IMM-urilor românești către Canada

 

  • ANUNȚ INSTITUIRE SUPRAVEGHERE PREALABILĂ PRODUSE DIN ALUMINIU LA NIVELUL UE

În 27 aprilie 2018 a intrat în vigoare Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/640 al Comisiei din 25 aprilie 2018 de introducere a unei supravegheri prealabile la nivelul Uniunii a importurilor de anumite produse din aluminiu originare din anumite țări terțe. [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0640]

Începând cu a cincisprezecea zi de la intrarea în vigoare a Regulamentului 2018/640, punerea în liberă circulație a produselor din aluminiu supuse prevederilor acestuia va fi condiționată de prezentarea la autoritățile vamale a unui document de supraveghere prealabilă pentru importurile a căror cantitate depășește 2500 de kilograme.

Documentele de supraveghere prealabilă pentru produsele din aluminiu se obțin de la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat - Direcția Politici Comerciale și Afaceri Europene, în baza unui formular de cerere [link către fișierul Cerere Document Supraveghere AL (Reg. 2018-640).doc] întocmit conform instrucțiunilor de completare [link către fișierul Instructiuni Completare Cerere Document Supraveghere AL (Reg. 2018-640).pdf] și depus la sediul Ministerului din București, Calea Victoriei nr. 152, sector 1, împreună cu documentele justificative prevăzute de Regulamentul 2018/640. Termenul de eliberare a documentelor de supraveghere este de 5 zile lucrătoare de la depunerea cererii.

Pentru informații suplimentare puteți contacta DPCAE - Compartimentul Licențe la tel. nr. 021 40 10 552.

 

  • PRIMA CONFERINTA a Programului de Awareness PROTECTOR

  Stimaţi operatori economici,

In data de 26 Septembrie 2017 va avea loc la Ploiesti sub auspiciile Camerei de Comert si  Industrie Ploiesti prima Conferinţă pe tema Sancţiunilor Internaţionale.

Această conferinţă se desfăşoară in cadrul programului de awareness PROTECTOR.

Pentru amănunte puteţi consulta website-ul  www.protector-romania.ro

 

Ghidul exportatorilor UE  

 

Doriţi să exportaţi la nivel mondial? - Strategia UE de acces pe pieţe - Baza de date privind accesul pe piaţă (MADB)

 

Să înţelegem politicile Uniunii Europene – Liberul schimb este o sursă de creştere economică