Contacte utile pentru exportatori Contacte utile pentru exportatori

Domeniul:

Adresa web:

Achiziţii publice

www.e-licitatie.ro

Arbitraj comercial intern şi internaţional

www.ccir.ro

Asigurarea creditelor de export

Garantarea creditelor de export

Finanţarea şi creditarea exportului

www.eximbank.ro

Baze de date cu firme potenţiale de export şi import

www.doingbusiness.ro

www.kompass.ro

www.aneir-cpce.ro

www.ghidafaceri.ro

Biblioteca electronică

www.ici.ro

Calendarul principalelor manifestări internaţionale (târguri, expoziţii, conferinţe, seminarii, forumuri de afaceri etc.) pe pieţele potenţiale de export

www.eventseye.com

Calendarul târgurilor şi expoziţiilor internaţionale organizate în România

www.romexpo.org

Camere de comerţ (România)

www.ccir.ro

Cursul valutar (RON)

Rata de referinţă a dobânzii (România)

www.bnr.ro

Documentele solicitate la înregistrarea firmelor în Registrul Comerţului

Verificarea existenţei legale a unei firme în Registrul Comerţului

Lista firmelor radiate / dizolvate

www.onrc.ro

E-guvernare

www.e-guvernare.ro

Furnizori de echipamente de calcul, software, soluţii de comerţ electronic

www.aries.ro

www.anis.ro

Indicatori macroeconomici, date statistice

www.insse.ro

www.bnr.ro

Informaţii de afaceri

www.ccir.ro

www.doingbusiness.ro

www.aneir-cpce.ro

Legislaţie

www.monitoruloficial.ro

http://legislatie.just.ro

Misiuni diplomatice ale României

Misiuni diplomatice în România

Informaţii consulare

www.mae.ro

Oportunităţi de afaceri

www.imm.gov.ro

www.ccir.ro

www.doingbusiness.ro

Oportunităţi de investiţii; obiective în curs de privatizare; active ale statului

www.avas.gov.ro

www.ccir.ro

Piaţa de capital din România

www.kmarket.ro

Plata electronică a taxelor şi impozitelor locale (e-Payment)

www.epayment.ro

Prognoze privind dezvoltarea economico-socială a României

www.cnp.ro

Programul de participare la târguri şi expoziţii internaţionale, cu finanţare de la bugetul de stat

www.imm.gov.ro

Regulamentul vamal; reduceri, exceptări, scutiri şi preferinţe vamale; tranzit vamal; vămuirea mărfurilor

www.customs.ro

Misiuni economice şi târguri internaţionale

www.imm.gov.ro

www.ccir.ro

Sistemul electronic naţional

www.e-guvernare.ro

Sistemul fiscal din România

www.mfinante.ro

Stimularea şi promovarea exportului cu fonduri de la bugetul de stat

www.eximbank.ro

www.imm.gov.ro

Studii şi analize economice

www.cnp.ro

www.bnr.ro

www.doingbusiness.ro