Cooperație Cooperație

Principalele atribuții ale MMACA în domeniul cooperației sunt:

 • asigură elaborarea, gestionarea și monitorizarea implementării proiectelor și programelor pentru stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii și a societăților cooperative, precum și pentru creșterea competitivității și eficienței acestora în condițiile mediului concurențial și ale fenomenelor specifice economiei de piață;
 • asigură stimularea și corelarea acțiunilor destinate promovării principiilor cooperatiste;
 • coordonează și participă împreună cu alte organe ale administrației publice la elaborarea strategiilor în domeniile mediului de afaceri și cooperației;
 • reprezintă autoritatea competentă care asigură respectarea prevederilor Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată;28.
 • acordă avizul pentru conformitatea statutului asociației/ uniunii cooperatiste cu prevederile Legii nr. 1/2005, republicată, în vederea înscrierii în Registrul asociațiilor și fundațiilor;29. participă la lucrările Consiliului consultativ al cooperației, constituit conform Legii nr. 1/2005, republicată;
 • colaborează cu celelalte autorități și instituții publice care au competențe în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii, mediului de afaceri și cooperației, inclusiv pentru îmbunătățirea cadrului legislativ.

În cadrul Direcției de Antreprenoriat și Programe pentru IMM a fost înființat și funcționează Biroul RO HUB și Cooperație având următoarele atribuții specifice:

 1. coordonează corelarea și monitorizarea îndeplinirii activităților și acțiunilor cuprinse în Planul Național de Reformă (PNR) pentru domeniile întreprinderilor mici și mijlocii și al cooperației;

 2. asigură organizarea și participă la reuniunile Consiliilor consultative în domeniul societăților cooperative, constituit conform Legii nr. 1/2005, cu modificările ulterioare, reprezintă și susține politica ministerului privind sprijinirea și dezvoltarea sistemului cooperatist din România;

 3. colaborează cu reprezentanții sistemului cooperatist din România, în vederea informării reciproce, a îmbunătățirii cadrului legislativ existent, precum și a identificării și soluționării problemelor cu care se confruntă cooperația;

 4. asigură respectarea reglementărilor legale în domeniul cooperației;

 5. analizează conformitatea statutului asociației sau uniunii cooperatiste, și propune conducerii ministerului acordarea avizului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației;

 6. verifică documentația pentru conformitatea statutului asociației/uniunii cooperatiste cu prevederile Legii nr. 1/2005, cu modificările ulterioare, în vederea înscrierii acesteia în Registrul asociațiilor și fundațiilor și transmite conducerii ministerului documentația necesară emiterii avizului conform Legii nr. 1/2005, cu modificările ulterioare;

 

Prezentare sectorul cooperatist din România 

Legea nr. 1/2005