Direcția Politici Comerciale și Afaceri Europene Direcția Politici Comerciale și Afaceri Europene

 

    Director Diana CODĂU

     Tel.: 02140.10.596
     
E-maildiana.codau@dce.gov.ro

 

Politica comercială are în vedere promovarea la nivel european şi în context multilateral a intereselor comerciale ofensive şi defensive naţionale. Pagina actuală se doreşte un instrument util al schimbului de informaţii cu mediul de afaceri naţional şi la nivel european.

Politici comerciale sectoriale Politici comerciale sectoriale

Actualităţi Actualităţi

 

  • ANUNȚ INSTITUIRE SUPRAVEGHERE PREALABILĂ PRODUSE DIN ALUMINIU LA NIVELUL UE

În 27 aprilie 2018 a intrat în vigoare Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/640 al Comisiei din 25 aprilie 2018 de introducere a unei supravegheri prealabile la nivelul Uniunii a importurilor de anumite produse din aluminiu originare din anumite țări terțe. [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0640]

Începând cu a cincisprezecea zi de la intrarea în vigoare a Regulamentului 2018/640, punerea în liberă circulație a produselor din aluminiu supuse prevederilor acestuia va fi condiționată de prezentarea la autoritățile vamale a unui document de supraveghere prealabilă pentru importurile a căror cantitate depășește 2500 de kilograme.

Documentele de supraveghere prealabilă pentru produsele din aluminiu se obțin de la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat - Direcția Politici Comerciale și Afaceri Europene, în baza unui formular de cerere [link către fișierul Cerere Document Supraveghere AL (Reg. 2018-640).doc] întocmit conform instrucțiunilor de completare [link către fișierul Instructiuni Completare Cerere Document Supraveghere AL (Reg. 2018-640).pdf] și depus la sediul Ministerului din București, Calea Victoriei nr. 152, sector 1, împreună cu documentele justificative prevăzute de Regulamentul 2018/640. Termenul de eliberare a documentelor de supraveghere este de 5 zile lucrătoare de la depunerea cererii.

Pentru informații suplimentare puteți contacta DPCAE - Compartimentul Licențe la tel. nr. 021 40 10 552.

 

  • PRIMA CONFERINTA a Programului de Awareness PROTECTOR

  Stimaţi operatori economici,

In data de 26 Septembrie 2017 va avea loc la Ploiesti sub auspiciile Camerei de Comert si  Industrie Ploiesti prima Conferinţă pe tema Sancţiunilor Internaţionale.

Această conferinţă se desfăşoară in cadrul programului de awareness PROTECTOR.

Pentru amănunte puteţi consulta website-ul  www.protector-romania.ro

 

Ghidul exportatorilor UE  

 

Doriţi să exportaţi la nivel mondial? - Strategia UE de acces pe pieţe - Baza de date privind accesul pe piaţă (MADB)

 

Să înţelegem politicile Uniunii Europene – Liberul schimb este o sursă de creştere economică