Formulare tip pentru solicitări în baza Legii nr. 544/2001 Formulare tip pentru solicitări în baza Legii nr. 544/2001

Audiențele se țin în fiecare zi de joi, între orele 10.00 – 12.00, cu programare prealabila  la adresa de e-mail: office@imm.gov.ro

Formulare tip pentru:

  • Cereri de informații de interes public
  • Reclamații administrative

CERERE TIP

RĂSPUNS LA CERERE

RĂSPUNS LA RECLAMAȚIE

RECLAMAȚIE ADMINISTRATIVĂ

RECLAMAȚIE ADMINISTRATIVĂ1