Formulare tip pentru solicitări în baza Legii nr. 544/2001 Formulare tip pentru solicitări în baza Legii nr. 544/2001

Formulare tip pentru:

  • Cereri de informații de interes public
  • Reclamații administrative

CERERE TIP

RĂSPUNS LA CERERE

RĂSPUNS LA RECLAMAȚIE

RECLAMAȚIE ADMINISTRATIVĂ

RECLAMAȚIE ADMINISTRATIVĂ1