DIRECȚIA MEDIUL DE AFACERI DIRECȚIA MEDIUL DE AFACERI

Direcția Mediul de Afaceri

     Telefon: 021 202 51 51
     Fax:  021 202 53 00

 

Direcția Mediul de Afaceri asigură aplicarea strategiei și a Programului de guvernare în domeniile mediului de afaceri, întreprinderilor mici și mijlocii, în concordanță cu cerințele economiei de piață și pentru stimularea inițiativei operatorilor economici.

 

Cadrul normativ

Strategia guvernamentala pentru dezvoltarea sectorului intreprinderilor mici si mijlocii si imbunatatirea mediului de afaceri din Romania - Orizont 2020

Domeniu

Reglementare

Activarea Potențialului Economic al Sectoarelor Culturale și Creative

Memo

Aprobare tacită

O.U.G. nr. 27 din 2003, actualizată

Business angels

Legea nr. 120 din 2015

Cooperație

Legea nr. 1 din 2005, republicată, actualizată

Incubatoare de afaceri

Legea nr. 102 din 2016

Ordin nr. 17 din 2017

Anexa 1 – norme

Anexa 2 – regulament de selectare și numire a administratorului

Anexa 3 – constituirea Comisiei

Ordin nr. 694 din 2017

Operatori economici și mediul de afaceri

Legea nr. 346 din 2004, actualizată

O.U.G. nr. 44 din 2008, actualizată

O.U.G. nr. 49 din 2009, actualizată

H.G. nr. 803 din 2001

H.G. nr. 685 din 2013

Ordin MMACA nr. 1 din 2017

Reducerea sarcinilor administrative impuse mediului de afaceri

Plan de acțiuni pentru anul 2017

Test IMM

Ordin ME - DIMMMAT nr. 698 din 2014

Ordin ME - DIMMMAT nr. 699 din 2014

 

Test IMM

 

Premiile pentru Promovarea Întreprinderilor Europene 2017

 

Proiecte

Creșterea capacității administrative a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat de dezvoltare și implementare a sistemului de politici publice bazate pe dovezi, cod SIPOCA 5 - Proiect implementat în parteneriat cu Academia Română, cofinanțat prin Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă

Prevenirewww.prevenire.gov.ro

Startup Romaniawww.startup.gov.ro - in curand!

Identificarea/simplificarea barierelor administrative cu care se confruntă mediul de afaceri; elaborarea şi implementarea unor indicatori calitativi şi cantitativi de monitorizare, Cod SMIS: 37634 - Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013

One Stop Shopwww.immoss.ro - Portal inițiat în cadrul proiectului Simplificarea procedurilor administrative pentru IMM prin introducerea de birouri unice "One Stop Shop", cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacitații Administrative.

Sipoca 5 - "Creșterea capacității administrative a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat de dezvoltare și implementare a sistemului de politici publice bazate pe dovezi":

Ri 1.1 - Analiza cu privire la evoluția și situația actuală a sectorului IMM și a mediului de afaceri din România-compressed

Ri 1.3 - Analiza ex-post a structurilor moderne de sprijinire a dezvoltării afacerilor-compressed

Ri 1.4 - Analiză ref.oportunități de dezvoltare a sectorului IMM în contextul inițiativelor bio ec. ale U.E-ilovepdf-compressed