Lista cu documente Lista cu documente

Categorii de documente ale MMACA care se încadrează în prevederile art.5 din Legea nr.544/2001 privind accesul la informaţiile de interes public:

-proiectele de legi;

-proiectele de ordonanţe de urgenţă ale Guvernului;

-proiectele de ordonanţe de Guvern, emise în baza legilor de abilitare a Guvernului de a emite ordonanţe în perioada vacanţelor parlamentare;

-proiectele de hotărâri ale Guvernului;

-proiectele de ordine ale ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat;

-proiectele de norme şi instrucţiuni date în aplicarea unor acte normative;

-proiectele de ordine comune ale ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat; şi ale altor miniştri;