IMM – Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat

Măsuri de salvgardare (MS)

Diaconescu Nicoleta

Reglementare de bază

Acordul privind salvgardarea cuprinde regulile privind aplicarea măsurilor de salvgardare prevăzute în Articolul XIX din GATT 1994. Acest articol dă posibilitatea membrilor Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC) să aplice măsuri de salvgardare privind limitarea pe o bază nediscriminatorie a importurilor, atunci când sunt întrunite anumite condiţii pentru protejarea industriei naţionale împotriva unui prejudiciu grav sau a ameninţării cu prejudiciul grav pe care-l provoacă o creştere a acestor importuri.

Acordul interzice măsurile din aşa-zisa “zonă gri”, cum ar fi restrângerea voluntară a exporturilor sau alte aranjamente privind împărţirea pieţelor. Acordul prevede o clauză de extindere pentru toate măsurile de salvgardare existente. În plus, el prezintă detaliat procedurile şi regulile care trebuie urmate în cazul aplicării măsurilor de salvgardare.

Regula de bază a regimului general de import în Comunitate, stabilită în principal în Regulamentele (EC) 260/2009 (pentru Membrii OMC) şi 519/94 (pentru ţările terţe ne-membre OMC), este importul liber.

Regula de bază a regimului general de import în Comunitatea Europeană, stabilită în principal în Regulamentele (EC) 260/2009 (pentru Membrii OMC), 625/2009 (pentru ţările terţe ne-membre OMC), este importul liber şi Regulamentul Consiliului (EC) nr. 427/2003 din 3 martie 2003 privind aplicarea unor măsuri de salvgardare tranzitorii pentru anumite produse originare din Republica Populară Chineză.

Totuşi, această regulă generală are trei excepţii esenţiale:

a) Măsurile de salvgardare, care pot fi aplicate importurilor care cresc în asemenea volum şi sunt derulate în asemenea condiţii încât provoacă sau ameninţă să provoace un prejudiciu grav industriei comunitare, justificat de faptul că adoptarea lor este în interesul Comunităţii.

La solicitarea unui Stat Membru sau din propria iniţiativă a Comisiei poate fi declanşată o investigaţie. (E posibil ca industria să nu ceară în mod direct introducerea unor asemenea măsuri.) Procedura de investigaţie, însă, şi măsurile de salvgardare care se adoptă trebuie să respecte Acordul privind Salvgardarea al OMC.

b) Contingentele privind importurile originare din Republica Populară China, care în mod curent vizează încălţămintea, produsele de masă (“tableware”) şi articolele din ceramică. Aceste contingente sunt reglementate prin Regulamentul (EC) 625/2009 care se aplică unor ţări nemembre OMC. Cu toate acestea, după aderarea R.P. China la OMC, a fost agreată eliminarea progresivă a acestor restricţii cantitative, începând cu anul 2005. Etapele de aplicare a acestui program sunt implementate prin Regulamentul Consiliului (EC) No 427/2003 (Jurnalul Oficial L 65, 8.3.2003, p. 1) şi Regulamentul Comisiei (EC) 428/2003 (Jurnalul Oficial L 65, 8.3.2003, p.12).

c) Supravegherea, care nu este o măsură de restricţionare a importului, ci un sistem de licenţiere automată a importurilor. Măsurile curente de supraveghere, în cadrul regimului general de import, vizează în principal produsele siderurgice. În cadrul OMC, măsurile de supraveghere sunt reglementate de Acordul OMC privind Procedurile de Licenţiere la Import.

Legislaţie comunitară aferentă

Informaţii suplimentare pot fi accesate pe site-ul Comisiei Europene la adresa web

http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/safeguards/index_en.htm

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor.. Accept Nu accept

Politica de confidențialitate
Skip to content