DIRECȚIA MEDIUL DE AFACERI DIRECȚIA MEDIUL DE AFACERI

Direcția Mediul de Afaceri

     Telefon: 021 202 51 51
     Fax:  021 202 53 00

 

Direcția Mediul de Afaceri asigură aplicarea strategiei și a Programului de guvernare în domeniile mediului de afaceri, întreprinderilor mici și mijlocii, în concordanță cu cerințele economiei de piață și pentru stimularea inițiativei operatorilor economici.

 

Cadrul normativ

 

Test IMM

 

Premiile pentru Promovarea Întreprinderilor Europene 2017

 

Proiecte

Creșterea capacității administrative a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat de dezvoltare și implementare a sistemului de politici publice bazate pe dovezi, cod SIPOCA 5 - Proiect implementat în parteneriat cu Academia Română, cofinanțat prin Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă

Prevenirewww.prevenire.gov.ro – in curand!

Startup Romaniawww.startup.gov.ro - in curand!

Identificarea/simplificarea barierelor administrative cu care se confruntă mediul de afaceri; elaborarea şi implementarea unor indicatori calitativi şi cantitativi de monitorizare, Cod SMIS: 37634 - Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013

One Stop Shopwww.immoss.ro - Portal inițiat în cadrul proiectului Simplificarea procedurilor administrative pentru IMM prin introducerea de birouri unice "One Stop Shop", cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacitații Administrative.