IMM – Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat
Antreprenoriat si Programe pentru IMM

Direcția de Antreprenoriat și Programe pentru IMM – Prezentare generală

Diaconescu Nicoleta
Direcția de Antreprenoriat și Programe pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (DAPIMM)
Nr. crt Nume si prenume Directie/Serviciu/Birou/ Compartiment Functie Adresa mail Nr. telefon
1 PANAIT ADRIAN DAPIMM Director directia.imm@imm.gov.ro 0212025151
2 SOAVA ELENA DAPIMM/Serviciul Monitorizare si Verificare Plati Sef Serviciu directia.imm@imm.gov.ro 0212025151   0212025431
3 BORCEA ANA-MARIA  DAPIMM/Serviciul Evaluare si Contractare/Biroul Elaborare Proceduri, Asistenta Tehnica si Planificare Bugetara Sef Birou directia.imm@imm.gov.ro 0212025151   0212025431
4 DUMITRESCU MARIE-JEANNE DAPIMM/Serviciul Monitorizare si Verificare Plati/ Biroul RoHUB si Cooperatie Sef birou directia.imm@imm.gov.ro 0212025151   0212025431
5 STRAT CLAUDIA  DAPIMM/Serviciul Evaluare si Contractare Consilier  superior/Coordonator Program “EMPRETEC” directia.imm@imm.gov.ro 0212025151   0212025431
6 OANTA MARIUS  DAPIMM/Serviciul Evaluare si Contractare/Biroul Elaborare Proceduri, Asistenta Tehnica si Planificare Bugetara Consilier  principal/Coordonator Program “TIMM” si Program national multianual pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului directia.imm@imm.gov.ro 0212025151   0212025281
7 RUSESCU IOANA DAPIMM/Serviciul Monitorizare si Verificare Plati/ Biroul RoHUB si Cooperatie Consilier  superior directia.imm@imm.gov.ro 0212025151   0212025281

 

Direcţia de Antreprenoriat şi Programe pentru IMM (DAPIMM) are ca obiectiv principal gestionarea tehnică şi financiară a schemelor de minimis implementate prin programe naţionale de sprijinire a înfiinţării de noi întreprinderi şi de susţinere a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, la nivel naţional şi local, potrivit strategiilor guvernamentale pentru susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii şi a Programului de guvernare.

Misiune

Pe baza strategiei Guvernului, DAPIMM administrează, gestionează, implementează, monitorizează şi derulează direct programele de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi de creştere a competitivităţii şi a eficienţei acestora în condiţiile mediului concurenţial şi ale fenomenelor specifice economiei de piaţă.

Programele naţionale derulate de DAPIMM sunt:

 • Programul pentrupentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici și mijlocii – START-UP NATION ROMANIA 
 • Programul pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM
 • Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă
 • Programul naţional pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului
 • Programul naţional multianual de microindustrializare
 • Programul pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii – TIMM 2017

Pe lângă aceste programe, direcţia de specialitate a ministerului mai implementează:

 • Programul Româno – Elveţian pentru IMM-uri (PREIMM),program finanţat prin Contribuţia Elveţiană şi derulat de DAPIMM în parteneriat cu CEC Bank, şi care constă în acordarea de credite pentru investiţiile realizate de IMM-uri
 • Programul ROMÂNIA HUB–ROMÂNIA, ŢARA TINERILOR ÎNTREPRINZĂTORI, program integrat de pregătire, care oferă studenţilor, întreprinzătorilor şi potenţialilor întreprinzători, informare, sprijin, asistenţă tehnică şi consiliere, precum şi un cadru instituţional pentru dezvoltarea capacităţilor antreprenoriale şi creşterea competitivităţii pe piaţa locală şi internaţională a întreprinderilor mici şi mijlocii.

Viziune

Prin activitatea desfăşurată de DAPIMM se urmăreşte crearea şi păstrarea de noi locuri de muncă în economia naţională, inserţia şomerilor şi a absolvenţilor în câmpul muncii, creşterea numărului de IMM nou înfiinţate, creşterea gradului de tehnologizare cu echipamente noi, inovative, creşterea numărului de IMM în mediul rural. Acestea sunt obţinute în urma implementării anuale a programelor de sprijinire a înfiinţării de noi întreprinderi şi de susţinere a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, la nivel naţional şi local.

 

Antreprenoriat si Programe pentru IMM

Programe

Diaconescu Nicoleta

Programe naţionale (cu finanţare de la bugetul de stat):

 • Programul START-UP NATION ROMANIA pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijloci
 • Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă
 • Programul pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM
 • Programului naţional multianual de microindustrializare
 • Programul naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului
 • Programul UNCTAD/EMPRETEC–România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
 • Programul Romania HUB (fără buget)

Programe cu finanţare externă:

Punct Naţional de Contact pentru

Antreprenoriat si Programe pentru IMM

Legislație Antreprenoriat și Programe pentru IMM

Diaconescu Nicoleta
Antreprenoriat si Programe pentru IMM

Cooperație

Diaconescu Nicoleta

În cadrul Direcției de Antreprenoriat și Programe pentru IMM a fost înființat și funcționează Biroul RO HUB și Cooperație având următoarele atribuții specifice:

 1. coordonează corelarea și monitorizarea îndeplinirii activităților și acțiunilor cuprinse în Planul Național de Reformă (PNR) pentru domeniile întreprinderilor mici și mijlocii și al cooperației;
 2. asigură organizarea și participă la reuniunile Consiliilor consultative în domeniul societăților cooperative, constituit conform Legii nr. 1/2005, cu modificările ulterioare, reprezintă și susține politica ministerului privind sprijinirea și dezvoltarea sistemului cooperatist din România;
 3. colaborează cu reprezentanții sistemului cooperatist din România, în vederea informării reciproce, a îmbunătățirii cadrului legislativ existent, precum și a identificării și soluționării problemelor cu care se confruntă cooperația;
 4. asigură respectarea reglementărilor legale în domeniul cooperației;
 5. analizează conformitatea statutului asociației sau uniunii cooperatiste, și propune conducerii ministerului acordarea avizului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației;
 6. verifică documentația pentru conformitatea statutului asociației/uniunii cooperatiste cu prevederile Legii nr. 1/2005, cu modificările ulterioare, în vederea înscrierii acesteia în Registrul asociațiilor și fundațiilor și transmite conducerii ministerului documentația necesară emiterii avizului conform Legii nr. 1/2005, cu modificările ulterioare;

Principalele atribuții ale MMACA în domeniul cooperației sunt:

 • asigură elaborarea, gestionarea și monitorizarea implementării proiectelor și programelor pentru stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii și a societăților cooperative, precum și pentru creșterea competitivității și eficienței acestora în condițiile mediului concurențial și ale fenomenelor specifice economiei de piață;
 • asigură stimularea și corelarea acțiunilor destinate promovării principiilor cooperatiste;
 • coordonează și participă împreună cu alte organe ale administrației publice la elaborarea strategiilor în domeniile mediului de afaceri și cooperației;
 • reprezintă autoritatea competentă care asigură respectarea prevederilor Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată;
 • acordă avizul pentru conformitatea statutului asociației/ uniunii cooperatiste cu prevederile Legii nr. 1/2005, republicată, în vederea înscrierii în Registrul asociațiilor și fundațiilor;
 • participă la lucrările Consiliului consultativ al cooperației, constituit conform Legii nr. 1/2005, republicată;
 • colaborează cu celelalte autorități și instituții publice care au competențe în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii, mediului de afaceri și cooperației, inclusiv pentru îmbunătățirea cadrului legislativ.

Prezentare sectorul cooperatist din România

Legea nr. 1/2005

 

 

 

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor.. Accept Nu accept

Politica de confidențialitate
Skip to content