Notificări ale Comisiei Europene Notificări ale Comisiei Europene

Notificări ale autorităţilor comunitare

în domeniul politicilor comerciale comune

 

2017

 

 

- REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/272 AL COMISIEI din 16 februarie 2017 de deschidere a unei anchete privind posibila eludare a măsurilor antidumping instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1331/2011 al Consiliului la importurile anumitor tevi si tuburi fără sudură, din otel inoxidabil, originare din Republica Populară Chineză prin importuri expediate din India, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din India, si de supunere a acestor importuri la înregistrare

- REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/271 AL COMISIEI din 16 februarie 2017 de extindere a taxei antidumping definitive instituite prin Regulamentul (CE) nr. 925/2009 al Consiliului asupra importurilor de anumite folii de aluminiu originare din Republica Populară Chineză la importurile de anumite folii de aluminiu usor modificate

- Aviz privind expirarea iminentă a anumitor măsuri antidumping (2017/C 48/11)

- REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/242 AL COMISIEI din 10 februarie 2017 de deschidere a unei reexaminări a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) 2016/184 si (UE) 2016/185 [privind extinderea taxei compensatorii si antidumping definitive pentru importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin si componentele lor cheie (si anume celule) originare sau expediate din Republica Populară Chineză la importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin si componentele lor cheie (si anume celule) expediate din Malaysia si din Taiwan, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din Malaysia sau din Taiwan] în scopul determinării posibilitătii de a acorda o scutire de măsurile respective unui singur producător-exportator malaysian, de a abroga taxa antidumping cu privire la importurile provenite de la acest producător-exportator si de a supune înregistrării importurile provenite de la acest producător-exportator

- REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/220 AL COMISIEI din 8 februarie 2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1106/2013 al Consiliului de instituire a unei taxe antidumping definitive asupra importurilor de anumite tipuri de sârmă din otel inoxidabil originare din India în urma unei reexaminări intermediare partiale în temeiul articolului 11 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European si al Consiliului

- Aviz de deschidere a unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor antidumping aplicabile importurilor de cabluri din otel originare din Republica Populară Chineză (2017/C 41/06)

- Aviz de expirare a anumitor măsuri antidumping (2017/C 41/05)

- DECIZIA (UE) 2017/206 A COMISIEI din 6 februarie 2017 de încheiere a procedurii de reexaminare în perspectiva expirării măsurilor antidumping aplicabile importurilor de anumite tipuri de polietilentereftalat originar din Republica Populară Chineză

- REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/141 AL COMISIEI din 26 ianuarie 2017 de instituire a unor taxe antidumping definitive la importurile de anumite accesorii de tevărie pentru sudat cap la cap, din otel inoxidabil, chiar finisate, originare din Republica Populară Chineză si Taiwan

- REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/109 AL COMISIEI din 23 ianuarie 2017 de impunere a unei taxe antidumping definitive la importurile de anumite roti din aluminiu originare din Republica Populară Chineză în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European si al Consiliului

- REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/94 AL COMISIEI din 19 ianuarie 2017 de instituire a unei taxe antidumping definitive asupra importurilor de gluconat de sodiu originar din Republica Populară Chineză în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European si al Consiliului

- Aviz de expirare a anumitor măsuri antidumping (2017/C 5/02)

- REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/5 AL COMISIEI din 5 ianuarie 2017 de supunere la înregistrare a importurilor de anumite produse plate laminate la cald din fier, din otel nealiat sau din alte oteluri aliate, originare din Rusia si Brazilia

 

Arhiva notificari CE