IMM – Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat

Notificări ale Comisiei Europene

Diaconescu Nicoleta

Notificări ale Comisiei europene în domeniul politicilor comerciale comune

2018

Aviz de deschidere referitor la măsurile antidumping  aplicabile importurilor de anumite țesături cu ochiuri deschise din fibră de sticlă originare din Republica Populară Chineză, extinse asupra importurilor expediate din India, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din India, din 18 mai 2018

REGULAMENTUL (UE) 2018/683 AL COMISIEI din 4 mai 2018 de instituire a unei taxe antidumping provizorii la importurile de anumite tipuri de anvelope pneumatice, noi sau reșapate, din cauciuc, de tipul celor utilizate pentru autobuze sau camioane, cu un indice de sarcină de peste 121, originare din Republica Populară Chineză, și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/163

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/607 AL COMISIEI din 19 aprilie 2018 de instituire a unei taxe antidumping definitive asupra importurilor de cabluri din oțel originare din Republica Populară Chineză, extinsă la importurile de cabluri din oțel expediate din Maroc și Republica Coreea, indiferent dacă au fost declarate sau nu ca fiind originare din aceste țări, în urma unei reexaminări în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului

Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/351 a Comisiei din 8 martie 2018 de respingere a angajamentelor oferite în legătură cu procedura antidumping privind importurile de anumite produse plate laminate la cald din fier, din oțel nealiat sau din alte oțeluri aliate, originare din Brazilia, Iran, Rusia și Ucraina

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/330 al Comisiei din 5 martie 2018 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de anumite țevi și tuburi fără sudură, din oțel inoxidabil, originare din Republica Populară Chineză, în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/260 al Comisiei din 21 februarie 2018 de închidere a anchetei privind posibila eludaremăsurilor antidumping instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1008/2011 al Consiliului, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 372/2013, asupra importurilor de transpalete manuale și de componente de bază ale acestora, originare din Republica Populară Chineză, prin importuri expediate din Vietnam, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din Vietnam

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/186 al Comisiei din 7 februarie 2018 de instituire a unei taxe antidumping definitive și de percepere definitivă a taxei provizorii instituite la importurile de anumite tipuri de oțeluri rezistente la coroziune originare din Republica Populară Chineză

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/140 al Comisiei din 29 ianuarie 2018 de instituire a unei taxe antidumping definitive și de percepere definitivă a taxei provizorii instituite la importurile de anumite articole din fontă originare din Republica Populară Chineză și de închidere a anchetei privind importurile de anumite articole din fontă originare din India

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/49 al Comisiei din 11 ianuarie 2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 501/2013 al Consiliului în urma unei reexaminări în ceea ce privește un „nou exportator”, efectuată în temeiul articolului 11 alineatul (4) și al articolului 13 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/28 al Comisiei din 9 ianuarie 2018 de reinstituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de biciclete, indiferent dacă acestea sunt sau nu declarate ca fiind originare din Sri Lanka, fabricate de City Cycle Industries

2017

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2300 al Comisiei din 12 decembrie 2017 de deschidere a unei anchete privind eventuala eludare a măsurilor antidumping instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/82 la importurile de acid citric din Republica Populară Chineză prin importuri de acid citric expediat din Cambodgia, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din Cambodgia, și de supunere a acestor importuri la înregistrare

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2232 al Comisiei din 4 decembrie 2017 de reinstituire a unei taxe antidumpingdefinitive și de percepere definitivă a taxei provizorii instituite asupra importurilor de anumite tipuri de încălțăminte cu fețe din piele originare din Republica Populară Chineză și Vietnam și produse de anumiți producători-exportatori din Republica Populară Chineză și Vietnam și de punere în aplicare a hotărârii Curții de Justiție în cauzele conexate C-659/13 și C-34/14

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2213 al Comisiei din 30 noiembrie 2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/271 al Comisiei de extindere a taxeiantidumping definitive instituite prin Regulamentul (CE) nr. 925/2009 al Consiliului asupra importurilor de anumite folii de aluminiu originare din Republica Populară Chineză la importurile de anumite folii de aluminiu ușor modificate

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2206 al Comisiei din 29 noiembrie 2017 de instituire a unei taxe antidumpingdefinitive la importurile de transpalete manuale și componente de bază ale acestora originare din Republica Populară Chineză în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilorîn temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2093 al Comisiei din 15 noiembrie 2017 de încheiere a anchetei cu privire la posibila eludare a măsurilor antidumping instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1331/2011 al Consiliului privind importurile anumitor țevi și tuburi fără sudură, din oțel inoxidabil, originare din Republica Populară Chineză prin importuri expediate din India, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din India, și de încetare a înregistrării acestor importuri impusă prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/272 al Comisiei

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1997 al Comisiei din 7 noiembrie 2017 de modificare a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) 2016/184 și (UE) 2016/185 de extindere a aplicării taxei compensatorii definitive și a taxei antidumping definitive la importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) originare sau expediate din Republica Populară Chineză la importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) expediate din Malaysia și din Taiwan, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din Malaysia sau din Taiwan

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1993 al Comisiei din 6 noiembrie 2017 de instituire a unei taxe antidumpingdefinitive la importurile de anumite țesături cu ochiuri deschise din fibră de sticlă originare din Republica Populară Chineză astfel cum a fost extinsă la importurile de anumite țesături cu ochiuri deschise din fibră de sticlă expediate din India, Indonezia, Malaysia, Taiwan și Thailanda, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din aceste țări, în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1994 al Comisiei din 6 noiembrie 2017 de deschidere a unei reexaminări a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) 2016/184 și (UE) 2016/185 de extindere a taxei compensatorii și a taxei antidumping definitive instituite la importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) originare sau expediate din Republica Populară Chineză, la importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) expediate din Malaysia și din Taiwan, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din Malaysia și din Taiwan în scopul determinării posibilității de a acorda o scutire de măsurile respective unui singur producător-exportator malaysian, de a abroga taxaantidumping cu privire la importurile provenite de la acest producător-exportator și de a supune înregistrării importurile provenite de la acest producător-exportator

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1982 al Comisiei din 31 octombrie 2017 de reinstituire a unei taxe antidumping definitive și de percepere definitivă a taxei provizorii instituite asupra importurilor de anumite tipuri de încălțăminte cu fețe din piele originare din Republica Populară Chineză și Vietnam și produse de Dongguan Luzhou Shoes Co. Ltd, Dongguan Shingtak Shoes Co. Ltd, Guangzhou Dragon Shoes Co. Ltd, Guangzhou Evervan Footwear Co. Ltd, Guangzhou Guangda Shoes Co. Ltd, Long Son Joint Stock Company și Zhaoqing Li Da Shoes Co., Ltd, precum și de punere în aplicare a hotărârii Curții de Justiție în cauzele conexate C-659/13 și C-34/14

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1795 al Comisiei din 5 octombrie 2017 de instituire a unei taxe antidumpingdefinitive la importurile de anumite produse plate laminate la cald din fier, din oțel nealiat sau din alte oțeluri aliate, originare din Brazilia, Iran, Rusia și Ucraina și de închidere a anchetei privind importurile de anumite produse plate laminate la cald din fier, din oțel nealiat sau din alte oțeluri aliate, originare din Serbia

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1570 al Comisiei din 15 septembrie 2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/366 și a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/367 de instituire a unei taxe compensatorii și antidumping definitive pentru importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) originare sau expediate din Republica Populară Chineză și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare 2013/707/UE de confirmare a acceptării unui angajament oferit în legătură cu procedurile antidumping și antisubvenție privind importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) originare sau expediate din Republica Populară Chineză pentru perioada de aplicare a măsurilor definitive

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1524 al Comisiei din 5 septembrie 2017 de retragere a acceptării angajamentului pentru doi producători-exportatori în temeiul Deciziei de punere în aplicare 2013/707/UE de confirmare a acceptării unui angajament oferit în legătură cu procedurile antidumping și antisubvenție privind importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) originare sau expediate din Republica Populară Chineză pentru perioada de aplicare a măsurilor definitive

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1514 al Comisiei din 31 august 2017 de deschidere a unei reexaminări a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1371/2013 al Consiliului [de extindere a taxei antidumping definitive instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 791/2011 privind importurile de anumite țesături cu ochiuri deschise din fibră de sticlă originare din Republica Populară Chineză la importurile anumitor țesături cu ochiuri deschise din fibră de sticlă expediate din India și Indonezia, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din India și Indonezia] pentru a stabili posibilitatea de a acorda o scutire de la aceste măsuri unui producător-exportator indian, de a abroga taxa antidumping cu privire la importurile provenite de la acest producător-exportator și de a supune înregistrării importurile provenite de la acest producător-exportator

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1444 al Comisiei din 9 august 2017 de instituire a unei taxe antidumping provizorii la importurile de anumite tipuri de oțeluri rezistente la coroziune originare din Republica Populară Chineză

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1408 al Comisiei din 1 august 2017 de retragere a acceptării angajamentului pentru doi producători-exportatori în temeiul Deciziei de punere în aplicare 2013/707/UE de confirmare a acceptării unui angajament oferit în legătură cu procedurile antidumping și antisubvenție privind importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) originare sau expediate din Republica Populară Chineză pentru perioada de aplicare a măsurilor definitive

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1348 al Comisiei din 19 iulie 2017 de deschidere a unei anchete privind posibilaeludare a măsurilor antidumping instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1008/2011 al Consiliului, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 372/2013, asupra importurilor de transpalete manuale și de componente de bază ale acestora, originare din Republica Populară Chineză, prin importuri expediate din Vietnam, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din Vietnam, și de supunere a acestor importuri la înregistrare

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1159 al Comisiei din 29 iunie 2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1105/2010 al Consiliului și a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/325 al Comisiei în ceea ce privește definiția produselor vizate de actualele măsuri antidumpingaplicabile importurilor de fire de mare rezistență din poliester originare din Republica Populară Chineză și de oferire a posibilității de rambursare sau de remitere a taxelor în anumite cazuri

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/942 al Comisiei din 1 iunie 2017 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de carbură de tungsten, carbură de tungsten topită și carbură de tungsten amestecată simplu cu pudră metalică originare din Republica Populară Chineză în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/804 AL COMISIEI din 11 mai 2017 de instituire a unei taxe antidumping definitive asupra importurilor de anumite țevi și tuburi fără sudură din fier (cu excepția fontei) sau din oțel (cu excepția celui inoxidabil), cu secțiune transversală circulară, cu un diametru exterior mai mare de 406,4 mm, originare din Republica Populară Chineză

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/777 al Comisiei din 4 mai 2017 de deschidere a unei reexaminări a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 501/2013 al Consiliului (de extindere a taxei antidumping definitive impuse asupra importurilor de biciclete originare din Republica Populară Chineză la importurile de biciclete expediate din Indonezia, Malaysia, Sri Lanka și Tunisia, indiferent dacă acestea sunt sau nu declarate ca fiind originare din Indonezia, Malaysia, Sri Lanka și Tunisia) pentru a stabili posibilitatea de a acorda o scutire de la aceste măsuri unui producător-exportator tunisian, de abrogare a taxei antidumpingcu privire la importurile provenite de la acest producător-exportator și de înregistrare a acestor importuri

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/678 al Comisiei din 10 aprilie 2017 privind supunerea la înregistrare a importurilor de biciclete expediate din Sri Lanka, indiferent dacă acestea sunt sau nu declarate ca fiind originare din Sri Lanka, în măsura în care aceasta privește întreprinderea City Cycle Industries din Sri Lanka

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/649 AL COMISIEI din 5 aprilie 2017 de instituire a unei taxe antidumping definitive asupra importurilor de anumite produse plate laminate la cald din fier, din oțel nealiat sau din alte oțeluri aliate, originare din Republica Populară Chineză

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/648 al Comisiei din 5 aprilie 2017 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de placaj de okumé originar din Republica Populară Chineză în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/423 al Comisiei din 9 martie 2017 de reinstituire a unei taxe antidumping definitive și de percepere definitivă a taxei provizorii instituite asupra importurilor de anumite tipuri de încălțăminte cu fețe din piele originare din Republica Populară Chineză și Vietnam și produse de Fujian Viscap Shoes Co. Ltd, Vietnam Ching Luh Shoes Co. Ltd, Vinh Thong Producing-Trading-Service Co. Ltd, Qingdao Tae Kwang Shoes Co. Ltd, Maystar Footwear Co. Ltd, Lien Phat Company Ltd, Qingdao Sewon Shoes Co. Ltd, Panyu Pegasus Footwear Co. Ltd, PanYu Leader Footwear Corporation, Panyu Hsieh Da Rubber Co. Ltd, An Loc Joint Stock Company, Qingdao Changshin Shoes Company Limited, Chang Shin Vietnam Co. Ltd, Samyang Vietnam Co. Ltd, Qingdao Samho Shoes Co. Ltd, Min Yuan, Chau Giang Company Limited, Foshan Shunde Fong Ben Footwear Industrial Co. Ltd și Dongguan Texas Shoes Limited Co., precum și de punere în aplicare a hotărârii Curții de Justiție în cauzele conexate C-659/13 și C-34/14

–  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/367 al Comisiei din 1 martie 2017 de instituire a unei taxe antidumping definitive pentru importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) originare sau expediate din Republica Populară Chineză, în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului și de încheiere a anchetei de reexaminare intermediară parțială în temeiul articolului 11 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/1036

–  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/366 al Comisiei din 1 martie 2017 de instituire a unei taxe compensatorii definitive pentru importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) originare sau expediate din Republica Populară Chineză, în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în conformitate cu articolul 18 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1037 al Parlamentului European și al Consiliului și de încheiere a anchetei de reexaminare intermediară parțială în temeiul articolului 19 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/1037

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/272 AL COMISIEI din 16 februarie 2017 de deschidere a unei anchete privind posibila eludare a măsurilor antidumping instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1331/2011 al Consiliului la importurile anumitor tevi si tuburi fără sudură, din otel inoxidabil, originare din Republica Populară Chineză prin importuri expediate din India, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din India, si de supunere a acestor importuri la înregistrare

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/271 AL COMISIEI din 16 februarie 2017 de extindere a taxei antidumping definitive instituite prin Regulamentul (CE) nr. 925/2009 al Consiliului asupra importurilor de anumite folii de aluminiu originare din Republica Populară Chineză la importurile de anumite folii de aluminiu usor modificate

Aviz privind expirarea iminentă a anumitor măsuri antidumping (2017/C 48/11)

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/242 AL COMISIEI din 10 februarie 2017 de deschidere a unei reexaminări a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) 2016/184 si (UE) 2016/185 [privind extinderea taxei compensatorii si antidumping definitive pentru importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin si componentele lor cheie (si anume celule) originare sau expediate din Republica Populară Chineză la importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin si componentele lor cheie (si anume celule) expediate din Malaysia si din Taiwan, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din Malaysia sau din Taiwan] în scopul determinării posibilitătii de a acorda o scutire de măsurile respective unui singur producător-exportator malaysian, de a abroga taxa antidumping cu privire la importurile provenite de la acest producător-exportator si de a supune înregistrării importurile provenite de la acest producător-exportator

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/220 AL COMISIEI din 8 februarie 2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1106/2013 al Consiliului de instituire a unei taxe antidumping definitive asupra importurilor de anumite tipuri de sârmă din otel inoxidabil originare din India în urma unei reexaminări intermediare partiale în temeiul articolului 11 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European si al Consiliului

Aviz de deschidere a unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor antidumping aplicabile importurilor de cabluri din otel originare din Republica Populară Chineză (2017/C 41/06)

Aviz de expirare a anumitor măsuri antidumping (2017/C 41/05)

DECIZIA (UE) 2017/206 A COMISIEI din 6 februarie 2017 de încheiere a procedurii de reexaminare în perspectiva expirării măsurilor antidumping aplicabile importurilor de anumite tipuri de polietilentereftalat originar din Republica Populară Chineză

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/141 AL COMISIEI din 26 ianuarie 2017 de instituire a unor taxe antidumping definitive la importurile de anumite accesorii de tevărie pentru sudat cap la cap, din otel inoxidabil, chiar finisate, originare din Republica Populară Chineză si Taiwan

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/109 AL COMISIEI din 23 ianuarie 2017 de impunere a unei taxe antidumping definitive la importurile de anumite roti din aluminiu originare din Republica Populară Chineză în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European si al Consiliului

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/94 AL COMISIEI din 19 ianuarie 2017 de instituire a unei taxe antidumping definitive asupra importurilor de gluconat de sodiu originar din Republica Populară Chineză în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European si al Consiliului

Aviz de expirare a anumitor măsuri antidumping (2017/C 5/02)

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/5 AL COMISIEI din 5 ianuarie 2017 de supunere la înregistrare a importurilor de anumite produse plate laminate la cald din fier, din otel nealiat sau din alte oteluri aliate, originare din Rusia si Brazilia

Arhiva notificari CE

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor.. Accept Nu accept

Politica de confidențialitate
Skip to content