PNC Linii Directoare pentru Multinaţionale PNC Linii Directoare pentru Multinaţionale

Punctul Naţional de Contact (PNC) OCDE pentru aplicarea recomandărilor propuse de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) care se regăsesc în  Liniile Directoare pentru Întreprinderi Multinaţionale a fost înfiinţat prin Hotarârea de Guvern nr. 420 din 12 mai 2005.

 

Atribuţiile Punctului Naţional de Contact, prezentate în Liniile Directoare  pentru Întreprinderi Multinaţionale al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), sunt:

• Promovarea Ghidului OCDE pentru Întreprinderi Multinaţionale

• Analizarea întrebărilor legate de liniile directoare cuprinse în Ghidul OCDE pentru Întreprinderi Multinaţionale şi contribuirea la rezolvarea problemelor care pot apărea în acest sens

• Diseminarea informaţiilor cu privire la experienţa ţărilor semnatare ale Declaraţiei şi aplicarea acestora

• Întocmirea unui raport anual către Comitetul pentru Investiţii din cadrul OCDE

 

Punctul Naţional de Contact oferă un forum de discuţii şi acordă asistenţă comunităţii de afaceri, organizaţiilor patronale şi altor părţi interesate pentru a analiza aspectul în cauză într-un mod eficient, în timp util şi în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

Liniile Directoare OCDE pentru Întreprinderi Multinaţionale conţine o serie de recomandări adresate de guvernele naţionale întreprinderilor multinaţionale, precum şi principiile şi standardele voluntare în vederea unei conduite responsabile în afaceri la nivel global, în conformitate cu legislaţia existentă.

 

 Liniile Directoare îsi propun ca modul de operare al întreprinderilor multinaţionale să fie corelat cu politicile guvernamentale, pentru a consolida încrederea reciprocă între întreprinderi şi societatea în care operează, pentru a sprijini îmbunătăţirea climatului investiţional şi pentru a spori contribuţia la procesul de dezvoltare durabilă realizat de întreprinderile multinaţionale.

 

 Liniile Directoare OCDE pentru Întreprinderi Multinaţionale acoperă domenii cum ar fi:

• Ocuparea şi relaţiile industriale

• Protecţia mediului

• Drepturile omului

• Combaterea dării şi luării de mită

• Protecţia consumatorilor

• Concurenţa

• Impozitarea

• Ştiinţa şi tehnologia

• Furnizarea informaţiilor la nivel corporative

 

Potrivit HG 420 / 2015, PNC are următorii membri:

 

 1. Ministerul Afacerilor Externe
 2. Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat
 3. Ministerul Finanțelor Publice
 4. Ministerul Justiției
 5. Ministerul Educației Naționale
 6. Ministerul Muncii și Justiției Sociale
 7. Ministerul Economiei
 8. Ministerul Transporturilor
 9. Ministerul Mediului
 10. Academia Română  – Institutul National de Cercetari Economice
 11. Alianta Confederatiilor Patronale din România
 12. Camera de Comert si Industrie a României si a Municipiului Bucuresti

 

"Liniile Directoare OCDE pentru Întreprinderi Multinaţionale"   (click aici pentru descarcare PDF)

 

Contact

Punctului Naţional de Contact pentru aplicarea recomandărilor propuse de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) în Ghidul pentru Întreprinderi Multinationale

Tel.: +4021 202 53 04

Email: pnc@investromania.gov.ro