IMM – Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat

POLITICA COMERCIALĂ A ROMÂNIEI, CA STAT MEMBRU AL UE

Diaconescu Nicoleta

Începând cu data de 1 ianuarie 2007, România a devenit stat membru al Uniunii EuropeneDe la acea dată, România aplică politica comercială comună, ceea ce înseamnă  UE gestionează relaţiile comerciale şi investiţionale cuţările din afara UE, prin politica comercială şi de investiţii a UE.

Politica comercială este o putere exclusivă a UE  prin urmare, numai UE şi nu statele membre, în mod individual, poate legifera în materie de comerţ şi poate încheia acorduri comerciale internaţionale.

Domeniul de aplicare al competenţelor exclusive ale UE nu acoperă doar comerţul cu mărfuridar şi:

 servicii;

 aspectele comerciale ale proprietăţii intelectuale;

 investiţiile străine directe.

UE are competenţe exclusive şi în alte domenii care pot fi, de asemenea, relevante pentru politica comercialăcum ar fi transportul, mişcările de capital etc.

În practicăaceasta înseamnă că, începând de la data aderării, România aplică:

– Tariful Vamal Comun;

– Schema Generalizată de Preferinţe (SGP) a UE;

– Măsurile de apărare comercială;

– Acordurile comerciale şi de cooperare preferenţiale încheiate cu ţări terţe;

– Angajamentele comerciale din cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC).

De asemeneacu privire la negocierile şi încheierea de acorduri comerciale internaţionale, Comisia Europeană (COM) negociază, în numele UE, cu partenerii comerciali, ţări terţeCOM face acest lucru în strânsă colaborare cu statele membre în Consiliu şi menţinând Parlamentul European pe deplin informat.

Comisia trebuie să solicite o autorizaţie pentru a negocia un acord comercial cu un partener comercial din Consiliuformat din reprezentanţi ai guvernelor din cele 28 de state membrecare stabileşte obiectivele generale ce trebuie atinsePe durata desfăşurării negocierilor, Comisia raportează periodic Consiliului şi Parlamentului European.

După ce Comisia a finalizat negocierileaceasta prezintă acordul comercial Consiliului şi Parlamentului EuropeanEi sunt cei care îşi dau acordul în mod oficial asupra rezultatelor şi care pregătesc calea pentru semnarea şi ratificarea acordului cu partenerul comercial.

Acordul comercial intră în vigoare după ce este complet ratificat, dar părţi ale acordului pot fi aplicate cu titlu provizoriu dacă statele membre sunt de acord să facă acest lucru.

Aceeaşi abordare este utilizată, de asemenea, în cadrul OMC, toate negocierile fiind conduse de către Comisia Europeană.

În ceea ce priveşte beneficiile României urmare aplicării politicii comerciale comune, pot fi menţionate :

 

–         Dezvoltarea exporturilor româneşti de bunuri şi servicii, inclusiv deschiderea şi consolidarea de noi pieţe şi destinaţii;

–         Furnizarea unei protecţii adecvate pentru industria românească de bunuri şi servicii, în special prin măsuri împotriva concurenţei neloiale cauzate de anumite importuri din ţări terţe;

–         Elaborarea de măsuri la nivelul UE pentru a combate discriminarea sau barierele în calea comerţului şi dezvoltarea exporturilor de bunuri şi servicii româneşti pe pieţele din afara UE;

–         Asigurarea unui cadru legal şi instituţional favorabil investiţiilor străine directe cu o protecţie adecvată pentru investitori şi investiţii pentru toate cele 28 de state membre;

–         Promovarea şi susţinerea acestor obiective în cadrul organizaţiilor internaţionale în contextul negocierilor comerciale multilaterale, încercând să se obţină o dezvoltare armonioasă a comerţului mondial, o eliminare progresivă a restricţiilor privind schimburile internaţionale şi reducerea barierelor vamale.

 

Pentru mai multe informaţii privind relaţiile comerciale ale UE cu restul lumii puteţi accesa link-ul de mai jos:

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/

 

Relaţii suplimentare:

Tel: +40 21 401 0507
Fax: +40 21 4010594
E-mail: 
dgre@dce.gov.ro

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor.. Accept Nu accept

Politica de confidențialitate
Skip to content