Politica comercială a UE şi OMC Politica comercială a UE şi OMC

       UE are o politică comercială comună ("Common Commercial Policy"). In momentul în care se pune în discuţie o problematică comercială, inclusiv chestiuni din cadrul OMC, UE acţionează ca o entitate unică, Comisia Europeană negociind acorduri şi reprezentând interesele statelor membre.

       Baza legală a politicii comerciale a UE este Articolul 133 din Tratatul privind Comunitatea Europeană. Pe aceasta bază, Comisia Europeană negociază în numele Statelor Membre prin consultări cu un comitet special „Comitetul Articolul 133" ("C133"). C133 este compus din reprezentanţi ai celor 25 de state membre şi din Comisia Europeană. Principala lui funcţiune este aceea de a coordona politica comercială a UE. În cadrul acestuia se discută întreaga problematică de politică comercială ce afectează Comunitatea, de la probleme strategice ale rundelor de negocieri din OMC până la probleme specifice ale exporturilor de produse individuale. În cadrul acestui Comitet, Comisia prezintă şi îşi asigură sprijinul din partea tuturor Statelor Membre pe toată problematica privind politica comercială. Toate deciziile formale majore (ex: acorduri care lansează sau încheie negocieri) sunt reconfirmate de către Consiliul de Miniştri.

       Tratatul privind Comunitatea Europeană acordă un rol limitat Parlamentului European (PE) în ceea ce priveşte politica comercială: conform actualului tratat, „acceptul" PE poate fi cerut pentru ratificări majore ale tratatului, atunci când se referă la subiecte care depăşesc sfera de comerţ. Cu toate acestea, Comisia doreşte o implicare a Parlamentului mai mare în politica comercială, consultări mai dese şi o informare cât mai sistematic posibil. Comisia susţine o extindere a puterilor Parlamentului asupra politicii comerciale.

       Actuala rundă de negocieri, DDA, este un bun exemplu de coordonare în domeniul politicii comerciale. Comisia conturează şi duce la îndeplinire priorităţile UE aşa cum sunt ele precizate în liniile directoare stabilite de către Consiliul de Miniştri. Oficialii din cadrul Direcţiei Generale pentru Comerţ a Comisiei Europene sunt responsabili cu actualele negocieri şi reprezintă UE, ca un întreg. Coordonarea cu statele membre este asigurată prin Comitetul 133, în timp ce Comisia informează regulat Parlamentul. La sfârşitul Rundei, Consiliul trebuie să aprobe rezultatele.

 

(http://ec.europa.eu/comm/trade/issues/newround/doha_da/index_en.htm )