IMM – Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat

Politica comercială a UE şi OMC

Diaconescu Nicoleta

UE are o politică comercială comună (“Common Trade Policy”). În momentul în care se pune în discuţie o problematică comercială, inclusiv chestiuni din cadrul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), UE acţionează ca o entitate unică, Comisia Europeană negociind acorduri şi reprezentând interesele statelor membre.

Baza legală a politicii comerciale comune a UE este Articolul 207 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europeane (TFUE). Pe aceasta bază, Comisia Europeană negociază în numele Statelor Membre prin consultări cu un comitet special desemnat de către Consiliul Uniunii Europene. Acest comitet este compus din reprezentanţi ai celor 28 de state membre şi din Comisia Europeană. Principala lui funcţiune este aceea de a coordona politica comercială a UE. În cadrul acestuia se discută întreaga problematică de politică comercială ce afectează Uniunea Europeană, de la probleme strategice ale rundelor de negocieri din OMC până la probleme specifice ale exporturilor de produse individuale. În cadrul acestui Comitet, Comisia prezintă şi îşi asigură sprijinul din partea tuturor Statelor Membre pe toată problematica privind politica comercială. Toate deciziile formale majore (ex: acorduri care lansează sau încheie negocieri) sunt reconfirmate de către Consiliul Uniunii Europene – Consiliul Afaceri Externe în format Comerț.

Tratatul de la Lisabona și Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene acordă un rol sporit Parlamentului European (PE) în ceea ce priveşte politica comercială: conform actualului tratat, Parlamentul European împreună cu Consiliul Uniunii Europene adoptă măsurile legislative care definesc cadrul în care este pusă în aplicare politica comercială comună; Comisia Europeană raportează periodic comitetului special al Consiliului Uniunii Europene și Parlamentului European cu privire la stadiul negocierilor de acorduri cu una sau mai multe țări ori organizații internaționale, Parlamentul European ratificând un asemenea acord, odată ce a fost încheiat.

Actuala rundă de negocieri, Doha Development Agenda, este un bun exemplu de coordonare în domeniul politicii comerciale. Comisia conturează şi duce la îndeplinire priorităţile UE aşa cum sunt ele precizate în liniile directoare stabilite de către Consiliul Uniunii Europene. Oficialii din cadrul Direcţiei Generale pentru Comerţ a Comisiei Europene sunt responsabili de actualele negocieri şi reprezintă UE, ca un întreg. Coordonarea cu statele membre este asigurată prin comitetul stabilit în conformitate cu Articolul 207 TFUE, în timp ce Comisia informează regulat Parlamentul. La finalul Rundei, Consiliul Uniunii Europene și Parlamentul European trebuie să aprobe rezultatele.

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor.. Accept Nu accept

Politica de confidențialitate
Skip to content