IMM – Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat

Programul COSME

Diaconescu Nicoleta

Pentru a contribui la consolidarea competitivității şi a durabilității întreprinderilor din Uniunea Europeană, pentru sprijinirea IMM-urilor existente, încurajarea culturii antreprenoriale, promovarea dezvoltarii IMM-urilor, progresul societății cunoaşterii şi dezvoltarea bazată pe creştere economică echilibrată, Comisia Europeană a instituit, pe perioada 1 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2020, un Program privind Competitivitatea Întreprinderilor şi IMM-uri („Programul COSME“)

Comisia Europeană este responsabilă de aplicarea programului COSME, implementarea efectivă fiind parțial delegată Agenției Executive pentru IMM-uri (EASME), în timp ce instrumentele financiare au fost încredințate Fondului European de Investiții (FEI). Conform Regulamentului UE nr 1287/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind instituirea Programului pentru Competitivitatea Întreprinderilor şi a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (COSME), a fost înființat Comitetul COSME, care va asista Comisia Europeană în implementarea acestui program. Comitetul COSME este format din membri ai tuturor celor 28 de State Membre ale Uniunii Europene, cu drept deplin de vot în adoptarea deciziilor la nivelul Comitetului, şi din reprezentanţi ai altor ţări candidate sau terţe, aflate în stadii diferite de asociere la Uniunea Europeană, fără drept de vot în cadrul Comitetului, dar care participă în program.

Obiectivul general al programului COSME îl constituie consolidarea competitivității și sustenabilității întreprinderilor europene, precum și încurajarea culturii antreprenoriale și promovarea înființării și dezvoltării IMM-urilor. Obiectivul general va fi atins prin îndeplinirea celor 4 obiective specifice:

  • îmbunătăţirea accesului IMM-urilor la finanţare prin aport de capital propriu sau prin îndatorare;
  • îmbunătăţirea accesului la pieţe, în particular în spaţiul intra-comunitar, dar şi la nivel global;
  • îmbunătăţirea condiţiilor cadru privind competitivitatea şi sustenabilitatea întreprinderilor europene, în particular a IMM-urilor, inclusiv în sectorul turismului;
  • promovarea antreprenoriatului şi a culturii antreprenoriale.

Acţiunile sprijinite prin Programul COSME urmăresc optimizarea sinergiilor cu alte programe de sprijin ale Comisiei Europene, precum Horizon 2020, Instrumentul de Parteneriat şi Fondurile Structurale şi de Investiţii (ESIF), în particular în ceea ce priveşte: internaţionalizarea, antreprenoriatul, valorificarea economică a ideilor de afaceri inovatoare, crearea de noi întreprinderi, crearea de noi modele de afaceri, capacităţi avansate pentru dezvoltarea de produs/servicii, capacitatea IMM-urilor de a se angaja în extinderea pe pieţele regionale, naţionale şi internaţionale, dezvoltarea de produse şi servicii IT, comerţ electronic,investiţii în cercetare-inovare, transfer tehnologic, networking, clustere, tehnologii generice esenţiale (KETs). 

Punctul Naţional de Contact pentru Programul COSME România

În România, Punctul Naţional de Contact (PNC) pentru Programul COSME este asigurat de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat. Atribuţiile ce revin PNC constau, în principal, în informarea şi promovarea măsurilor de sprijin acordate de Comisia Europeană întreprinderilor mici şi mijlocii în cadrul Programului COSME. Aceste atribuţii sunt îndeplinite prin implementarea acţiunilor de promovare cuprinse în Programul de lucru COSME, cu referire la organizarea de evenimente de tipul EU Access to Finance Day, Mission for Growth, workshop-uri, promovare şi informare online.

Scopul Punctului Naţional de Contact COSME este acela de a furniza informaţii privind programele de lucru curente şi de a interveni în cadrul reuniunilor Comitetului COSME pentru a prezenta şi a susţine punctele de vedere şi solicitările beneficiarilor acestui program din România (intermediari financiari, IMM-uri, membri EEN, alte întreprinderi), inclusiv din sectorul turismului.

Descriere Program COSME (19 iun 2017)

COSME-leaflet RO.pdf
Ghid raportare financiara COSME (27 sept 2016).pdf
Infografic IMM europene (11 mai 2016).pdf
Instituire EASME (17 dec 2013).pdf
Lista beneficiari COSME RO 2014-2015.pdf
Organigrama EASME (ian 2016).pdf
Participare tari terte la COSME (7 ian 2016).pdf
Reg (UE) 1287-2013 instituire COSME 2014-2020.pdf

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor.. Accept Nu accept

Politica de confidențialitate
Skip to content