IMM – Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat

Regim instrumente de tortură

Diaconescu Nicoleta

ULTIMELE MODIFICĂRI ALE ANEXELOR REGULAMENTULUI (CE) NR. 1236/2005

Anexa I – Lista autorităţilor

Regulamentul (UE) nr. 1226/2010 [JO L 336 din 21.12.2010].

Autoritatea competentă din Romania pentru emiterea autorizaţiilor de export si de import, conform art. 8 si 11 si ANEXA I din Regulamentul (CE) nr. 1236/2005 este Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, Departamentul de Comert Exterior

Date de contact:

Calea Victoriei nr. 152

Bucureşti, sector 1

Cod poştal 010096

România

Tel.: + 40 21 401 05 68; + 40 21 401 05 52

Fax: + 40 21 401 05 48; + 40 21 315 04 54

e-mail: clc@dce.gov.ro; diac@dce.gov.ro

Mai multe informaţii despre acest subiect puteţi obţine şi la adresa de internet:

http://europa.eu/legislation_summaries/external_trade/r12535_ro.htm

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor.. Accept Nu accept

Politica de confidențialitate
Skip to content