MEEMA – Mediul de Afaceri
Investiții străine

Direcția Investiții Străine

Diaconescu Nicoleta

E-mail: investromania@investromania.gov.ro
Tel: +4021 202 54 41
E-mail: office@investromania.gov.ro

Descrierea activității

Misiune
Direcția Investiții Străine are în responsabilitate dezvoltarea de mari proiecte investiţionale, fiind punctul de contact pentru investitorii străini. Principalul obiect de activitate îl reprezintă atragerea investiţiilor străine în România.
Atribuțiile noastre constau în creşterea volumului ISD prin promovarea ofertei de business a României la nivel mondial şi asistarea companiilor internaţionale în implementarea proiectelor de investiţii, asigurând poziţionarea României ca principală destinaţie a investiţiilor străine în regiune.
Totodată, Direcția Investiții Străine are în atribuții evaluarea solicitărilor de acordare a avizului tehnic de specialitate pe planul de afaceri al investitorilor străini, în vederea obținerii vizei de lungă ședere în România pentru desfășurarea de activități comerciale.

Obiective
Principalul obiectiv al nostru este de a atrage și de a facilita investițiile străine directe în România, oferind sprijin profesional și consultanță investitorilor străini în România.
Fie că este vorba despre deschiderea unui nou birou sau o nouă unitate de producție, serviciile noastre de consultanță de specialitate și de sprijin sunt oferite în mod gratuit organizațiilor care doresc să vină în România.
Ne dorim ca prin suportul pe care îl oferim companiilor străine să aducem în România nu doar un influx de capital străin, ci și de know-how şi tehnologie, precum şi creşterea semnificativă a numărului de proiecte investiționale.
Un alt obiectiv este sprijinirea dezvoltării economice mai echilibrate în anumite zone ale ţării, în vederea reducerii decalajelor dintre regiuni.
De asemenea, sprijinim dezvoltarea de noi capacităţi de producţie în sectoare cu valoare adăugată, asigurând astfel crearea de noi locuri de muncă.
Direcția Investiții Străine își propune să participe activ la evenimente ce au ca rol promovarea internațională a României ca atracție de business, să continue dezvoltarea de proiecte ce măresc vizibilitatea și stimulează investițiile, să faciliteze legăturile între principalii actori (companii străine și românești private, universități, autorități publice locale și centrale, mass-media, blue angels și alte categorii de potențiali investitori).

Proiecte / Programe

 • Website în limba engleză pentru investitorii străini http://investromania.gov.ro/web/
 • Clipul de promovare a României – “Romania, The Strategic Choice” ca destinație de business
 • Newsletter-ul InvestRomania – instrument de fidelizare a network-ului de stakeholderi generatori de valoare în economia românească
 • Platforma BusinessRomania – www.businessromania.gov.ro – platformă dedicată companiilor străine și autohtone prin care acestea își pot asigura premisele încheierii unor parteneriate de succes.

Legislație

1. LEGE Nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (Republicată) privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare

2. Legislaţie naţională privind operațiuni la Oficiul Național al Registrului Comerțului

3. Legislaţie europeană privind desfășurarea de activități economice

4. Codul Fiscal

5. Acte normative care reglementează impozite și taxe

6. Reglementări contabile pentru agenți economici

7. Ajutor de stat

 • H.G. 807/2014
 • H.G.332/2014

8. LEGE nr. 186 din 25 iunie 2013 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale

9. LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 a concurenţei

10. LEGEA nr. 11 din 29 ianuarie 1991 privind combaterea concurentei neloiale

11. Codul muncii și alte reglementări în domeniul muncii

12. Investment Plan for Europe

13. Ordin pentru aprobarea procedurii de acordare a avizului tehnic de specialitate pe planul de afaceri al investitorilor străini în vederea obținerii vizei de lungă ședere în România pentru desfășurarea de activități comerciale.

Investiții străine

AVIZ TEHNIC INVESTITORI STRAINI

Diaconescu Nicoleta

În urma publicării în Monitorul Oficial Partea I, nr. 727 din 23 august 2018, a ordinului ministrului nr. 1033 din 19.07.2018 pentru aprobarea Procedurii de acordare a avizului tehnic de specialitate pentru obţinerea vizei de lungă şedere în România în vederea desfăşurării de activităţi comerciale, vă aducem la cunoștință programul de primire-predare a documentației la sediul ministerului din București, Calea Victoriei nr. 152, sector 1:

Primire dosare: Luni, Marți, Miercuri10:00-14:00

Eliberare aviz/atestat tehnic de specialitate: Joi 10:00-14:00

Descarcă: Ordin 1033 privind aprobarea Procedurii de acordare a avizului tehnic de specialitate

Descarcă: Cerere-tip pentru eliberarea avizului tehnic de specialitate

Descarcă: Plan de afaceri (model) pentru eliberarea avizului tehnic de specialitate

Notă: Avizul tehnic de specialitate necesar pentru obţinerea vizei de lungă şedere în România în vederea desfăşurării de activităţi comerciale are o valabilitate de 6 (șase) luni de la data eliberării.

Pentru prelungirea dreptului de şedere în România în vederea desfăşurării de activităţi comerciale este necesară obținerea atestatului tehnic de specialitate.

Pentru obținerea atestatului tehnic de specialitate solicitantul va face dovada îndeplinirii obligaţiilor asumate prin planul de afaceri depus inițial.

Cererea privind obținerea atestatului tehnic de specialitate se va depune înainte de expirarea termenului de valabilitate al avizului tehnic de specialitate, la sediul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, din București, Calea Victoriei nr. 152, Sector 1.

Procedura de acordare a atestatului tehnic de specialitate pentru desfăşurarea de activităţi comerciale este publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 727 din 23 august 2018 – ordinul ministrului MMACA nr. 1032 din 19.07.2018.

Descarcă: Ordin 1032 privind aprobarea Procedurii de acordare a atestatului tehnic de specialitate

Descarcă: Cerere-tip pentru eliberarea atestatului tehnic de specialitate

Investiții străine

PNC Linii Directoare pentru Multinaţionale

Diaconescu Nicoleta

Punctul Naţional de Contact (PNC) OCDE pentru aplicarea recomandărilor propuse de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) care se regăsesc în  Liniile Directoare pentru Întreprinderi Multinaţionale a fost înfiinţat prin Hotarârea de Guvern nr. 420 din 12 mai 2005.

 

Atribuţiile Punctului Naţional de Contact, prezentate în Liniile Directoare  pentru Întreprinderi Multinaţionale al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), sunt:

• Promovarea Ghidului OCDE pentru Întreprinderi Multinaţionale

• Analizarea întrebărilor legate de liniile directoare cuprinse în Ghidul OCDE pentru Întreprinderi Multinaţionale şi contribuirea la rezolvarea problemelor care pot apărea în acest sens

• Diseminarea informaţiilor cu privire la experienţa ţărilor semnatare ale Declaraţiei şi aplicarea acestora

• Întocmirea unui raport anual către Comitetul pentru Investiţii din cadrul OCDE

 

Punctul Naţional de Contact oferă un forum de discuţii şi acordă asistenţă comunităţii de afaceri, organizaţiilor patronale şi altor părţi interesate pentru a analiza aspectul în cauză într-un mod eficient, în timp util şi în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

Liniile Directoare OCDE pentru Întreprinderi Multinaţionale conţine o serie de recomandări adresate de guvernele naţionale întreprinderilor multinaţionale, precum şi principiile şi standardele voluntare în vederea unei conduite responsabile în afaceri la nivel global, în conformitate cu legislaţia existentă.

 

 Liniile Directoare îsi propun ca modul de operare al întreprinderilor multinaţionale să fie corelat cu politicile guvernamentale, pentru a consolida încrederea reciprocă între întreprinderi şi societatea în care operează, pentru a sprijini îmbunătăţirea climatului investiţional şi pentru a spori contribuţia la procesul de dezvoltare durabilă realizat de întreprinderile multinaţionale.

 

 Liniile Directoare OCDE pentru Întreprinderi Multinaţionale acoperă domenii cum ar fi:

• Ocuparea şi relaţiile industriale

• Protecţia mediului

• Drepturile omului

• Combaterea dării şi luării de mită

• Protecţia consumatorilor

• Concurenţa

• Impozitarea

• Ştiinţa şi tehnologia

• Furnizarea informaţiilor la nivel corporative

 

Potrivit HG 420 / 2015, PNC are următorii membri:

 

 1. Ministerul Afacerilor Externe
 2. Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat
 3. Ministerul Finanțelor Publice
 4. Ministerul Justiției
 5. Ministerul Educației Naționale
 6. Ministerul Muncii și Justiției Sociale
 7. Ministerul Economiei
 8. Ministerul Transporturilor
 9. Ministerul Mediului
 10. Academia Română  – Institutul National de Cercetari Economice
 11. Alianta Confederatiilor Patronale din România
 12. Camera de Comert si Industrie a României si a Municipiului Bucuresti

 

“Liniile Directoare OCDE pentru Întreprinderi Multinaţionale”   (click aici pentru descarcare PDF)

 

Contact

Punctului Naţional de Contact pentru aplicarea recomandărilor propuse de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) în Ghidul pentru Întreprinderi Multinationale

Tel.: +4021 202 53 04

Email: pnc@investromania.gov.ro

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor.. Accept Nu accept

Politica de confidențialitate
Skip to content