Sancțiuni ONU și UE Sancțiuni ONU și UE

Referitor la regimurile de sancţiuni internaţionale:

Preşedinţia Consiliului UE a realizat o platformă online denumită EU Sanctions Map (https://www.sanctionsmap.eu/) conține informații din cele mai diverse, expuse într-o manieră interactivă, privind cele 40 de regimuri de sancțiuni aplicate în prezent de către UE (în baza unor rezoluții ale Consiliului de Securitate ONU sau a deciziilor Consiliului UE).

 

Programul de Awareness PROTECTOR – Afaceri în siguranță

Operatorii economici români interesați de relații economice cu entități din zone geografice supuse regimurilor de sancțiuni internaționale sunt invitați să participe la Conferințele Regionale din cadrul Programului de Awareness PROTECTOR.

Conferințele au ca obiectiv conștientizarea agenților economici cu privire la riscurile ce decurg din nerespectarea regimurilor de sancţiuni internaţionale impuse anumitor state ori din încălcarea regimului naţional de control al exporturilor pentru anumite categorii de bunuri şi servicii.

Informații privind programul și locațiile de desfășurare a conferințelor pot fi obținute la https://www.protector-romania.ro/

 

 

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) este autoritatea coordonatoare din Romania in domeniul sanctiunilor internationale. Corespunzator, informatii complete privind acest domeniu pot fi accesate la urmatoarea adresa INTERNET a MAE:

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=36593&idlnk=&cat=3

 

Cadrul legal national:

- OUG nr 128/28.12.2010 pentru modificarea si completarea OUG nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale

- Hotararea de Guvern nr. 1541/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a Consiliului interinstituţional, înfiinţat pentru asigurarea cadrului general de cooperare in domeniul punerii in aplicare in România a sancţiunilor internaţionale

- OUG nr. 202/2008, ordonanta de urgenta privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale

- Legea nr 217 din 2 iunie 2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvenrului nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale

 

 

Tunisia

- REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/111 AL CONSILIULUI din 28 ianuarie 2016 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 101/2011 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entităti si organisme având în vedere situatia din Tunisia

- DECIZIA (PESC) 2016/119 A CONSILIULUI din 28 ianuarie 2016 de modificare a Deciziei 2011/72/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane si entităti având în vedere situatia din Tunisia

 

 

Bosnia-Herţegovina

- Decizia (PESC) 2016/477 a Consiliului din 31 martie 2016 de modificare a Deciziei 2011/173/PESC privind măsuri restrictive, având în vedere situatia din Bosnia si Hertegovina – se prelungeşte cu un an regimul de sancţiuni, însă trebuie reţinut faptul că nicio persoană sau entitate nu se află pe lista de sancţiuni

- DECIZIA (PESC) 2015/487 A CONSILIULUI din 20 martie 2015 de modificare a Deciziei 2011/173/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Bosnia şi Herţegovina

 

 

Al-Qaida

- REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1815 AL COMISIEI din 8 octombrie 2015 de modificare pentru a 238-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane si entităti asociate cu reteaua Al-Qaida

- REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/480 AL COMISIEI din 20 martie 2015 de modificare pentru a 227-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane si entităti asociate cu reteaua Al-Qaida

 

 

Egipt

- DECIZIA (PESC) 2015/486 A CONSILIULUI din 20 martie 2015 de modificare a Deciziei 2011/172/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, entităti si organisme având în vedere situatia din Egipt

 

 

Somalia

- DECIZIA (PESC) 2015/335 din 2 martie 2015 de modificare a Deciziei 2010/231/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Somaliei

- DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (PESC) 2015/337 din 2 martie 2015 privind punerea în aplicare a Deciziei 2010/231/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Somaliei

- REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/325 AL CONSILIULUI din 2 martie 2015 privind punerea în aplicare a articolului 13 din Regulamentul (UE) nr. 356/2010 de impunere a anumitor măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva unor persoane fizice sau juridice, entităti sau organisme, având în vedere situatia din Somalia

 

 

Republica Yemen

- COUNCIL REGULATION (EU) No 1352/2014 of 18 December 2014 concerning restrictive measures in view of the situation in Yemen

- COUNCIL DECISION 2014/932/CFSP of 18 December 2014 concerning restrictive measures in view of the situation in Yemen

 

 

Ucraina

- REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/427 AL CONSILIULUI din 13 martie 2015 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu actiunile care subminează sau amenintă integritatea teritorială, suveranitatea si independenta Ucrainei

- DECIZIA (PESC) 2015/432 A CONSILIULUI din 13 martie 2015 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu actiunile care subminează sau amenintă integritatea teritorială, suveranitatea si independenta Ucrainei

- DECIZIA (PESC) 2015/364 din 5 martie 2015 de modificare a Deciziei 2014/119/PESC privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entităti si organisme având în vedere situatia din Ucraina

- REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/357 din 5 martie 2015 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 208/2014 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entităti si organisme având în vedere situatia din Ucraina

- REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/240 AL CONSILIULUI din 9 februarie 2015 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu actiunile care subminează sau amenintă integritatea teritorială, suveranitatea si independenta Ucrainei

- DECIZIA (PESC) 2015/241 A CONSILIULUI din 9 februarie 2015 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu actiunile care subminează sau amenintă integritatea teritorială, suveranitatea si independenta Ucrainei

- REGULAMENTUL (UE) 2015/138 AL CONSILIULUI din 29 ianuarie 2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 208/2014 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entităti si organisme având în vedere situatia din Ucraina

- DECIZIA (PESC) 2015/143 A CONSILIULUI din 29 ianuarie 2015 de modificare a Deciziei 2014/119/PESC privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entităti si organisme având în vedere situatia din Ucraina

- REGULAMENTUL (UE) NR. 783/2014 AL CONSILIULUI din 18 iulie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu actiunile care subminează sau amenintă integritatea teritorială, suveranitatea si independenta Ucrainei

- DECIZIA 2014/475/PESC A CONSILIULUI din 18 iulie 2014 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu actiunile care subminează sau amenintă integritatea teritorială, suveranitatea si independenta Ucrainei

- REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 753/2014 AL CONSILIULUI din 11 iulie 2014 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu actiunile care subminează sau amenintă integritatea teritorială, suveranitatea si independenta Ucrainei

- DECIZIA CONSILIULUI 2014/455/PESC din 11 iulie 2014 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu actiunile care subminează sau amenintă integritatea teritorială, suveranitatea si independenta Ucrainei

 

 

Belarus

- DECIZIA (PESC) 2016/280 A CONSILIULUI din 25 februarie 2016 de modificare a Deciziei 2012/642/PESC privind măsuri restrictive împotriva Belarus

- REGULAMENTUL (UE) 2016/277 AL CONSILIULUI din 25 februarie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 765/2006 privind măsuri restrictive împotriva Belarus

- REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/276 AL CONSILIULUI din 25 februarie 2016 privind punerea în aplicare a articolului 8a alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 765/2006 privind măsuri restrictive împotriva Belarus

- DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (PESC) 2015/1335 A CONSILIULUI din 31 iulie 2015 privind punerea în aplicare a Deciziei 2012/642/PESC privind măsuri restrictive împotriva Belarus

- REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1326 AL CONSILIULUI din 31 iulie 2015 privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 765/2006 privind măsuri restrictive împotriva Belarus

- DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE 2014/439/PESC A CONSILIULUI din 8 iulie 2014 privind punerea în aplicare a Deciziei 2012/642/PESC privind măsuri restrictive împotriva Belarus

- REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 740/2014 AL CONSILIULUI din 8 iulie 2014 privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 765/2006 privind măsurile restrictive împotriva Belarus

 

 

Sudan

- REGULAMENTUL (UE) NR. 747/2014 AL CONSILIULUI din 10 iulie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Sudan şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 131/2004 şi (CE) nr. 1184/2005

- DECIZIA 2014/450/PESC A CONSILIULUI din 10 iulie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Sudan şi de abrogare a Deciziei 2011/423/PESC

 

 

Sudanul de Sud

- REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1112 AL CONSILIULUI din 9 iulie 2015 privind punerea în aplicare a articolului 20 alineatul (1) si a articolului 22 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2015/735 privind măsuri restrictive având în vedere situatia din Sudanul de Sud

- DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (PESC) 2015/1118 A CONSILIULUI din 9 iulie 2015 privind punerea în aplicare a Deciziei (PESC) 2015/740 privind măsuri restrictive având în vedere situatia din Sudanul de Sud

- REGULAMENTUL (UE) NR. 748/2014 AL CONSILIULUI din 10 iulie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Sudanul de Sud

- DECIZIA 2014/449/PESC A CONSILIULUI din 10 iulie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Sudanul de Sud

 

 

Crimeea si Sevastopol

- DECIZIA (PESC) 2015/959 A CONSILIULUI din 19 iunie 2015 de modificare a Deciziei 2014/386/PESC privind măsuri restrictive ca răspuns la anexarea ilegală a Crimeei si Sevastopolului

- REGULAMENTUL (UE) NR. 1351/2014 AL CONSILIULUI din 18 decembrie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 692/2014 privind măsuri restrictive ca răspuns la anexarea ilegală a Crimeei si Sevastopolului

- DECIZIA 2014/933/PESC A CONSILIULUI din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2014/386/PESC privind măsuri restrictive ca răspuns la anexarea ilegală a Crimeei si a Sevastopolului

- REGULAMENTUL (UE) NR. 825/2014 AL CONSILIULUI din 30 iulie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 692/2014 referitor la restrictii privind importul în Uniune de mărfuri originare din Crimeea sau Sevastopol, ca răspuns la anexarea ilegală a Crimeii si Sevastopolului

- DECIZIA 2014/507/PESC A CONSILIULUI din 30 iulie 2014 de modificare a Deciziei 2014/386/PESC referitoare la restrictii privind mărfurile originare din Crimeea sau Sevastopol, ca răspuns la anexarea ilegală a Crimeei si Sevastopolului

- DECIZIA 2014/386/PESC A CONSILIULUI din 23 iunie 2014 referitoare la restrictii privind mărfurile originare din Crimeea sau Sevastopol, ca răspuns la anexarea ilegală a Crimeii si Sevastopolului

- REGULAMENTUL (UE) NR. 692/2014 AL CONSILIULUI din 23 iunie 2014 referitor la restrictii privind importul în Uniune de mărfuri originare din Crimeea sau Sevastopol, ca răspuns la anexarea ilegală a Crimeii si Sevastopolului

 

 

Republica Centrafricana

- DECIZIA (PESC) 2016/564 A CONSILIULUI din 11 aprilie 2016 de modificare a Deciziei 2013/798/PESC privind măsuri restrictive împotriva Republicii Centrafricane

- REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/354 AL CONSILIULUI din 11 martie 2016 de punere în aplicare a articolului 17 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 224/2014 privind măsuri restrictive având în vedere situatia din Republica Centrafricană

- DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (PESC) 2016/360 A CONSILIULUI din 11 martie 2016 privind punerea în aplicare a Deciziei 2013/798/PESC privind măsuri restrictive împotriva Republicii Centrafricane

- Resolution 2262 (2016) Adopted by the Security Council at its 7611th meeting, on 27 January 2016

- REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/2454 AL CONSILIULUI din 23 decembrie 2015 privind punerea în aplicare a articolului 17 alineatele (1) si (3) din Regulamentul (UE) nr. 224/2014 privind măsuri restrictive având în vedere situatia din Republica Centrafricană

- DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE 2014/382/PESC A CONSILIULUI din 23 iunie 2014 privind punerea în aplicare a Deciziei 2013/798/PESC privind măsuri restrictive împotriva Republicii Centrafricane

- REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 691/2014 AL CONSILIULUI din 23 iunie 2014 privind punerea în aplicare a articolului 17 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 224/2014 privind măsuri restrictive având în vedere situatia din Republica Centrafricană

 

 

Federatia Rusa

- DECIZIA (PESC) 2016/359 A CONSILIULUI din 10 martie 2016 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu actiunile care subminează sau amenintă integritatea teritorială, suveranitatea si independenta Ucrainei

- REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/353 AL CONSILIULUI din 10 martie 2016 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 al Consiliului privind măsuri restrictive în raport cu actiunile care subminează sau amenintă integritatea teritorială, suveranitatea si independenta Ucrainei

- Decizia (PESC) 2015/1524 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu actiunile care subminează sau amenintă integritatea teritorială, suveranitatea si independenta Ucrainei

- Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1514 privind punerea în aplicare a Regulamentul (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu actiunile care subminează sau amenintă integritatea teritorială, suveranitatea si independenta Ucrainei

- DECIZIA (PESC) 2015/971 A CONSILIULUI din 22 iunie 2015 de modificare a Deciziei 2014/512/PESC privind măsuri restrictive având în vedere actiunile Rusiei de destabilizare a situatiei în Ucraina

- REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/869 AL CONSILIULUI din 5 iunie 2015 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 208/2014 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entităti si organisme având în vedere situatia din Ucraina

- DECIZIA (PESC) 2015/876 A CONSILIULUI din 5 iunie 2015 de modificare a Deciziei 2014/119/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, entităti si organisme având în vedere situatia din Ucraina

- Commission Guidance note on the implementation of certain provisions of Regulation (EU) No 833/2014

- DECIZIA 2014/872/PESC A CONSILIULUI din 4 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2014/512/PESC privind măsuri restrictive având în vedere acţiunile Rusiei de destabilizare a situaţiei în Ucraina şi a Deciziei 2014/659/PESC de modificare a Deciziei 2014/512/PESC

- REGULAMENTUL (UE) NR. 1290/2014 AL CONSILIULUI din 4 decembrie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 833/2014 privind măsuri restrictive având în vedere acţiunile Rusiei de destabilizare a situaţiei în Ucraina şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 960/2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 833/2014

- DECIZIA 2014/855/PESC A CONSILIULUI din 28 noiembrie 2014 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu acţiunile care subminează sau ameninţă integritatea teritorială, suveranitatea şi independenţa Ucrainei

- REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1270/2014 AL CONSILIULUI din 28 noiembrie 2014 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu acţiunile care subminează sau ameninţă integritatea teritorială, suveranitatea şi independenţa Ucrainei

- REGULAMENTUL (UE) NR. 960/2014 AL CONSILIULUI din 8 septembrie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 833/2014 privind măsuri restrictive având în vedere actiunile Rusiei de destabilizare a situatiei în Ucraina

- REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 961/2014 AL CONSILIULUI din 8 septembrie 2014 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu acţiunile care subminează sau amenintă integritatea teritorială, suveranitatea si independenta Ucrainei

- REGULAMENTUL (UE) NR. 959/2014 AL CONSILIULUI din 8 septembrie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu actiunile care subminează sau amenintă integritatea teritorială, suveranitatea si independenta Ucrainei

- DECIZIA 2014/659/PESC A CONSILIULUI din 8 septembrie 2014 de modificare a Deciziei 2014/512/PESC privind măsuri restrictive având în vedere actiunile Rusiei de destabilizare a situatiei în Ucraina

- DECIZIA 2014/658/PESC A CONSILIULUI din 8 septembrie 2014 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu actiunile care subminează sau amenintă integritatea teritorială, suveranitatea si independenta Ucrainei

- Decretul Federatiei Ruse Nr.830/20 august 2014 privind modificarea hotararii Guvernului Federatiei Ruse din 7 august 2014, Nr.778 (traducere neoficiala)

- DECIZIA 2014/512/PESC A CONSILIULUI din 31 iulie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere actiunile Rusiei de destabilizare a situatiei în Ucraina

- REGULAMENTUL (UE) NR. 833/2014 AL CONSILIULUI din 31 iulie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere actiunile Rusiei de destabilizare a situatiei în Ucraina

- DECIZIA 2014/512/PESC A CONSILIULUI din 31 iulie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere actiunile Rusiei de destabilizare a situatiei în Ucraina

- REGULAMENTUL (UE) NR. 833/2014 AL CONSILIULUI din 31 iulie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere actiunile Rusiei de destabilizare a situatiei în Ucraina

- DECIZIA 2014/499/PESC A CONSILIULUI din 25 iulie 2014 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu actiunile care subminează sau amenintă integritatea teritorială, suveranitatea si independenta Ucrainei

- REGULAMENTUL (UE) NR. 811/2014 AL CONSILIULUI din 25 iulie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu actiunile care subminează sau amenintă integritatea teritorială, suveranitatea si independenta Ucrainei

- REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 810/2014 AL CONSILIULUI din 25 iulie 2014 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu actiunile care subminează sau amenintă integritatea teritorială, suveranitatea si independenta Ucrainei

- REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 433/2014 AL CONSILIULUI din 28 aprilie 2014 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu actiunile care subminează sau amenintă integritatea teritorială, suveranitatea si independenta Ucrainei

- DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A CONSILIULUI 2014/238/PESC din 28 aprilie 2014 privind punerea în aplicare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu actiunile care subminează sau amenintă integritatea teritorială, suveranitatea si independenta Ucrainei

- DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A CONSILIULUI 2014/151/PESC din 21 martie 2014 privind punerea în aplicare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu actiunile care subminează sau amenintă integritatea teritorială, suveranitatea si independenta Ucrainei

- DECIZIA 2014/145/PESC A CONSILIULUI din 17 martie 2014 privind măsuri restrictive în raport cu actiunile care subminează sau amenintă integritatea teritorială, suveranitatea si independenta Ucrainei

 

 

Siria

- REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/828 AL CONSILIULUI din 28 mai 2015 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situatia din Siria

- REGULAMENTUL (UE) 2015/827 AL CONSILIULUI din 28 mai 2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situatia din Siria

- DECIZIA (PESC) 2015/837 A CONSILIULUI din 28 mai 2015 de modificare a Deciziei 2013/255/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei

- DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (PESC) 2015/383 din 6 martie 2015 privind punerea în aplicare a Deciziei 2013/255/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei

- REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/375 AL CONSILIULUI din 6 martie 2015 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situatia din Siria

- DECIZIA 2014/901/PESC A CONSILIULUI din 12 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2013/255/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei (din "Jurnalul Oficial al UE", L358)

- REGULAMENT (UE) NR. 1323/2014 AL CONSILIULUI din 12 decembrie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situatia din Siria

- REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 793/2014 AL CONSILIULUI din 22 iulie 2014 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situatia din Siria

- DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE 2014/488/PESC A CONSILIULUI din 22 iulie 2014 privind punerea în aplicare a Deciziei 2013/255/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei

- DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE 2014/387/PESC A CONSILIULUI din 23 iunie 2014 de punere în aplicare a Deciziei 2013/255/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei

- REGULAMENT DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 693/2014 AL CONSILIULUI din 23 iunie 2014 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situatia din Siria

- REGULAMENTUL (UE) NR. 697/2013 AL CONSILIULUI din 22 iulie 2013 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situatia din Siria

- DECIZIA 2013/255/PESC A CONSILIULUI din 31 mai 2013 privind măsuri restrictive împotriva Siriei

- DECIZIA 2012/634/PESC A CONSILIULUI din 15 octombrie 2012 de modificare a Deciziei 2011/782/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei

- COUNCIL DECISION 2012/634/CFSP of 15 October 2012 amending Decision 2011/782/CFSP concerning restrictive measures against Syria

- COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 944/2012 of 15 October 2012 implementing Article 32(1) of Regulation (EU) No 36/2012 concerning restrictive measures in view of the situation in Syria

- COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 673/2012 of 23 July 2012 implementing Article 32(1) of Regulation (EU) No 36/2012 concerning restrictive measures in view of the situation in Syria

- COUNCIL IMPLEMENTING DECISION 2012/424/CFSP of 23 July 2012 implementing Decision 2011/782/CFSP concerning restrictive measures against Syria

- COUNCIL DECISION 2012/420/CFSP of 23 July 2012 amending Decision 2011/782/CFSP concerning restrictive measures against Syria

- REGULAMENTUL (UE) NR. 168/2012 AL CONSILIULUI din 27 februarie 2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situatia din Siria

- REGULAMENTUL (UE) NR. 36/2012 AL CONSILIULUI din 18 ianuarie 2012 privind măsuri restrictive având în vedere situatia din Siria si de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 442/2011

- COUNCIL REGULATION (EU) No 168/2012 of 27 February 2012 amending Regulation (EU) No 36/2012 concerning restrictive measures in view of the situation in Syria

- COUNCIL DECISION 2012/122/CFSP of 27 February 2012 amending Decision 2011/782/CFSP concerning restrictive measures against Syria

- COUNCIL DECISION 2012/123/CFSP of 27 February 2012 amending Decision 2011/523/EU partially suspending the application of the Cooperation Agreement between the European Economic Community and the Syrian Arab Republic

 

 

Libia

- DECIZIA (PESC) 2016/478 A CONSILIULUI din 31 martie 2016 de modificare a Deciziei (PESC) 2015/1333 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia

- REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/466 AL CONSILIULUI din 31 martie 2016 privind punerea în aplicare a articolului 21 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/44 privind măsuri restrictive având în vedere situatia din Libia

- DECIZIA (PESC) 2015/1333 A CONSILIULUI din 31 iulie 2015 privind măsuri restrictive având în vedere situatia din Libia si de abrogare a Deciziei 2011/137/PESC

- REGULAMENTUL (UE) 2015/1324 AL CONSILIULUI din 31 iulie 2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 204/2011 privind măsuri restrictive având în vedere situatia din Libia

- REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1323 AL CONSILIULUI din 31 iulie 2015 privind punerea în aplicare a articolului 16 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 204/2011 privind măsuri restrictive având în vedere situatia din Libia

- Regulamentul (UE) 2015/374 al Consiliului din 6 martie 2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr.204/2011 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Libia

- Decizia (PESC) 2015/382 a Consiliului din 6 martie 2015 de modificare a Deciziei 2011/137/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Libia

- Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/376 al Consiliului din 6 martie 2015 privind punerea în aplicare a articolului 16 alinetul (2) din Regulamentul (UE) nr.204/2011 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Libia

- REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 792/2014 AL CONSILIULUI din 22 iulie 2014 privind punerea în aplicare a articolului 16 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 204/2011 privind măsuri restrictive având în vedere situatia din Libia

- DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE 2014/487/PESC A CONSILIULUI din 22 iulie 2013 privind punerea în aplicare a Deciziei 2011/137/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situatia din Libia

- DECIZIA 2014/380/PESC A CONSILIULUI din 23 iunie 2014 de modificare a Deciziei 2011/137/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situatia din Libia

- REGULAMENTUL (UE) NR. 690/2014 AL CONSILIULUI din 23 iunie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 204/2011 privind măsuri restrictive având în vedere situatia din Libia

- Resolution 1970 (2011) - Adopted by the Security Council at its 6491st meeting, on 26 February 2011

- Ordin nr. A/279 din 16 martie 2011 privind publicarea Rezolutiei Consiliului de Securitate al ONU nr. 1970 (2011) privind situatia din Africa, publicat in Monitorul Oficial nr. 291 din 27 aprilie 2011

- DECIZIA 2011/137/PESC A CONSILIULUI din 28 februarie 2011 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Libia

- Rectificare la Decizia 2011/137/PESC a Consiliului din 28 februarie 2011 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Libia

- Sancţiuni împotriva Libiei prevăzute de Rezoluţia 1973 (2011) a Consiliului de Securitate ONU

 

 

Măsuri restrictive pentru combaterea terorismului

- Amendamente ale listei Comitetului de Sancţiuni 1988 privind Talibanii şi entităţile asociate cu aceştia, din 19.10.2012, în baza rezoluţiei CS ONU nr.1988/2011

- Rezoluţia 1904 (2009) a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite

- Ultimele actualizări ale listei Comitetului de Sancţiuni 1267 privind Al-Qaida, talibanii şi persoanele şi entităţile asociate cu aceştia (Lista Consolidată)

 


 

Republica Populara Democrata Coreeana

- REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/1831 AL COMISIEI din 14 octombrie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 329/2007 al Consiliului privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

- REGULAMENTUL (UE) 2016/682 AL CONSILIULUI din 29 aprilie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 329/2007 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

- UN Note

- REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/569 AL COMISIEI din 12 aprilie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 329/2007 al Consiliului privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

- DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (PESC) 2016/573 A CONSILIULUI din 12 aprilie 2016 privind punerea în aplicare a Deciziei 2013/183/PESC privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

- DECIZIA (PESC) 2016/476 A CONSILIULUI din 31 martie 2016 de modificare a Deciziei 2013/183/PESC privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

- DECIZIA (PESC) 2016/475 A CONSILIULUI din 31 martie 2016 de modificare a Deciziei 2013/183/PESC privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

- REGULAMENTUL (UE) 2016/465 AL CONSILIULUI din 31 martie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 329/2007 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

- Ordinul ministrului afacerilor externe pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2270 (2016) (publicat in data de 1 aprilie 2016 în Monitorul Oficial al României nr. 244, Partea I - http://www.monitoruloficial.ro/emonitornew/emonviewmof.php?fid=MS43Mzc2NjcxNzIyNzU5RSszMA)

- REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/315 AL COMISIEI din 4 martie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 329/2007 al Consiliului privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

- DECIZIA (PESC) 2016/319 A CONSILIULUI din 4 martie 2016 de modificare a Deciziei 2013/183/PESC privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

- REGULAMENTUL (UE) NR. 696/2013 AL CONSILIULUI din 22 iulie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 329/2007 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

- REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 370/2013 AL COMISIEI din 22 aprilie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 329/2007 al Consiliului privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

- DECIZIA 2013/183/PESC A CONSILIULUI din 22 aprilie 2013 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene si de abrogare a Deciziei 2010/800/PESC

- REGULAMENTUL (UE) NR. 296/2013 AL CONSILIULUI din 26 martie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 329/2007 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

- REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 137/2013 AL COMISIEI din 18 februarie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 329/2007 al Consiliului privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

- United Nations Resolution 2087 (2013) Adopted by the Security Council at its 6904th meeting, on 22 January 2013

- DECIZIA 2013/88/PESC A CONSILIULUI din 18 februarie 2013 de modificare a Deciziei 2010/800/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

- DECIZIA 2010/800/PESC a CONSILIULUI din 22 decembrie 2010 privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene si de abrogare a Pozitiei comune 2006/795/PESC

- DECIZIA 2011/860/PESC a CONSILIULUI din 19 decembrie 2011 de modificare a Deciziei 2010/800/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

- Rezolutia Consiliului de Securitate al ONU nr. 1718 (2006)

- Pozitia Comuna nr. 2006/795/FESC din 20.11.2006

- Regulamentul (CE) nr. 329/2007 al Consiliului UE din 27 martie 2007 privind masurile restrictive impotriva Republicii Democrate Coreene

- Lista produselor supuse restrictiilor la export cu destinatia RPD Coreene, conform paragrafului 8 (a), (b) si (c) din Rezolutia C S ONU nr. 1718 (2006)


 

 

Cuba

- Rezolutia nr. 63/7 din 11 decembrie 2008 a Adunarii Generale a ONU


 

 

Republica Guineea

- Pozitia comuna 2009/788/PESC A CONSILIULUI din 27 octombrie 2009 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Guineea


 

 

Republica Democratică Congo

- Prelungirea până la data de 31 noiembrie 2009 şi modificarea regimului de sancţiuni împotriva Republicii Democrate Congo;

- Prelungirea perioadei de aplicare a regimului sanctionator impotriva Republicii Democratice Congo;

- Lista actualizată a persoanelor si entitatilor vizate de masurile impuse prin rezolutia nr. 1596 (2005) a Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite privind situatia din Republica Democratica Congo (restrictii de calatorie si inghetare a fondurilor);

- Prelungirea perioadei de aplicare a regimului sanctionator impotriva Republicii Democratice Congo.


 

 

Liberia

- REGULAMENTUL (UE) 2016/983 AL CONSILIULUI din 20 iunie 2016 de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 234/2004 de impunere a unor măsuri restrictive împotriva Liberiei

- DECIZIA (PESC) 2016/994 A CONSILIULUI din 20 iunie 2016 de abrogare a Pozitiei comune 2008/109/PESC privind măsuri restrictive împotriva Liberiei

- REGULAMENTUL (UE) 2015/1776 A CONSILIULUI din 5 octombrie 2015 de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 872/2004 al Consiliului privind noi măsuri restrictive împotriva Liberiei

- DECIZIA (PESC) 2015/1782 A CONSILIULUI din 5 octombrie 2015 de abrogare a Pozitiei Comune 2004/487/PESC privind noi măsuri restrictive împotriva Liberiei si de modificare a Pozitiei comune 2008/109/PESC privind măsuri restrictive împotriva Liberiei

- Prelungirea pentru o perioadă de 12 luni a regimului de sancţiuni împotriva Liberiei


 

 

Birmania / Myanmar

- Regulamentul nr. 194/2008 al Consiliului Uniunii Europene – UE (publicat în Jurnalul Oficial al UE 66 din 10.03.2008) privind reinnoirea masurilor restrictive impotriva Birmaniei/Myanmar si pentru abrogarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 817/2006 din 29.05.2006;

- Pozitia comuna nr. 2007/750/PESC a Consiliului Uniunii Europene (UE) privind modificarea pozitiei comune nr. 2006/318/PESC, referitoare la reinnoirea masurilor restrictive impotriva Myanmar, prin introducerea unor sanctiuni suplimentare la import si investitii, precum si actualizarea listei persoanelor si entitatilor vizate de sanctiuni.


 

 

Iran

- Liste produse interzise la import de către Iran - 3.10.2018

      -PERMANENT IMPORT BANNED HS CODES

      -TEMPORARY IMPORT BANNED HS CODES

- REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/556 AL CONSILIULUI din 11 aprilie 2016 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 359/2011 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entităti si organisme având în vedere situatia din Iran

- DECIZIA (PESC) 2016/565 A CONSILIULUI din 11 aprilie 2016 de modificare a Deciziei 2011/235/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane si entităti având în vedere situatia din Iran

- Notă de informare privind sanctiunile UE care urmează să fie ridicate în temeiul Planului comun de actiune cuprinzător (JCPOA)

- Actualizare - REGULAMENTUL (UE) NR. 267/2012 AL CONSILIULUI din 23 martie 2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului si de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 961/2010

- Actualizare - DECIZIA 2010/413/PESC CONSILIULUI din 26 iulie 2010 privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului si de abrogare a Pozitiei comune 2007/140/PESC

- Information Note on EU sanctions to be lifted under the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)

- DECIZIA (PESC) 2016/37 A CONSILIULUI din 16 ianuarie 2016 privind data aplicării Deciziei (PESC) 2015/1863 de modificare a Deciziei 2010/413/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului

- REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/74 AL CONSILIULUI din 22 ianuarie 2016 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 267/2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului

- DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (PESC) 2016/78 A CONSILIULUI din 22 ianuarie 2016 privind punerea în aplicare a Deciziei 2010/413/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului

- DECIZIA (PESC) 2016/36 A CONSILIULUI din 14 ianuarie 2016 de modificare a Deciziei 2010/413/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului

- DECIZIA (PESC) 2016/35 A CONSILIULUI din 14 ianuarie 2016 de modificare a Deciziei 2010/413/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului

- REGULAMENTUL (UE) 2016/31 AL CONSILIULUI din 14 ianuarie 2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 267/2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului

- REGULAMENTUL (UE) 2015/1861 AL CONSILIULUI din 18 octombrie 2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 267/2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului

- REGULAMENTUL (UE) 2015/1327 AL CONSILIULUI din 31 iulie 2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 267/2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului

- DECIZIA (PESC) 2015/1337 A CONSILIULUI din 31 iulie 2015 de modificare a Deciziei 2010/413/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului

- DECIZIA (PESC) 2015/1336 A CONSILIULUI din 31 iulie 2015 de modificare a Deciziei 2010/413/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului

- Plan Comun şi Cuprinzător de Acţiune (JCPOA) privind dosarul nuclear iranian

- DECIZIA (PESC) 2015/1148 A CONSILIULUI din 14 iulie 2015 de modificare a Deciziei 2010/413/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului

- DECIZIA (PESC) 2015/1130 A CONSILIULUI din 10 iulie 2015 de modificare a Deciziei 2010/413/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului

- Prelungirea relaxării regimului de sanctiuni privind Iranul (3) - DECIZIA (PESC) 2015/1099 A CONSILIULUI din 7 iulie 2015 de modificare a Deciziei 2010/413/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului

- Prelungirea relaxării regimului de sanctiuni privind Iranul (2) - COUNCIL DECISION (CFSP) 2015/1050 of 30 June 2015 amending Decision 2010/413/CFSP concerning restrictive measures against Iran (versiunea in lb. engleza)

- Prelungirea relaxării regimului de sanctiuni privind Iranul (1)

- Relaxarea regimului de sanctiuni privind Iranul

- Regulamentul (UE) nr. 42/2014 al Consiliului din 20 ianuarie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 267/2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului

- Decizia 2014/21/PESC a Consiliului din 20 ianuarie 2014 de modificare a Deciziei 2010/413/PESC a Consiliului privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului

- REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1264/2012 AL CONSILIULUI din 21 decembrie 2012 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 267/2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului

- REGULAMENTUL (UE) NR. 1263/2012 AL CONSILIULUI din 21 decembrie 2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 267/2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului

- Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 267/2012 al Consiliului din 23 martie 2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului si de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 961/2010

- DECIZIA 2012/635/PESC a CONSILIULUI din 15 octombrie 2012 de modificare a Deciziei 2010/413/PESC a Consiliului privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului

- REGULAMENTUL (UE) NR. 359/2011 AL CONSILIULUI din 12 aprilie 2011 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entităţi şi organisme având în vedere situaţia din Iran

- REGULAMENTUL (UE) NR. 264/2012 AL CONSILIULUI din 23 martie 2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 359/2011 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entităţi şi organisme având în vedere situaţia din Iran

- REGULAMENTUL (UE) NR. 267/2012 AL CONSILIULUI din 23 martie 2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 961/2010

- COUNCIL REGULATION (EU) No 267/2012 of 23 March 2012 concerning restrictive measures against Iran and repealing Regulation (EU) No 961/2010

- REGULAMENTULUI (UE) NR. 961/2010 AL CONSILIULUI UE din 25 octombrie 2010, privind măsuri restrictive împotriva Iranului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 423/2007

- COUNCIL REGULATION (EU) No 961/2010 of 25 October 2010 on restrictive measures against Iran and repealing Regulation (EC) No 423/2007 (versiunea in limba engleză)

- DECIZIA CONSILIULUI UE nr. 413 / PESC din 26 iulie 2010 privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului şi de abrogare a Poziţiei comune 2007/140/PESC

- Sancţiunile prevăzute de rezoluţia Consiliului de Securitate al ONU 1929 (2010) privind neproliferarea

- COUNCIL COMMON POSITION 2007/140/CFSP of 27 February 2007 concerning restrictive measures against Iran (forma actualizata/consolidata la data publicarii acesteia)

- COUNCIL REGULATION (EC) No 423/2007 of 19 April 2007 concerning restrictive measures against Iran (forma actualizata/consolidata la data publicarii acesteia)

- Regulamentul (CE) nr. 423/2007 al Consiliului din 19 aprilie 2007 privind măsuri restrictive împotriva Iranului;

- Adoptarea de catre Consiliul Uniunii Europene a Deciziei nr. 475/2008 privind implementarea art. 7(2) al Regulamentului nr. 423/2007, precum si a Pozitiei Comune nr. 2008/479/PESC, care amendeaza Pozitia Comuna nr. 140/2007, referitoare la masuri restrictive impotriva Iranului;

- Suplimentarea regimului sanctionator impus initial împotriva Iranului prin rezolutiile Consiliului de Securitate al ONU nr. 1737/2006 şi nr. 1747/2007.


 

 

Republica Cote d'Ivoire

- DECIZIA 2014/460/PESC A CONSILIULUI din 14 iulie 2014 de modificare a Deciziei 2010/656/PESC de reînnoire a măsurilor restrictive impuse împotriva Côte d'Ivoire

- Rezolutia Consiliului de Securitate ONU 2153 (2014) din 29 aprilie2014

- Reinnoirea până la 31 octombrie 2009 a perioadei de aplicare a regimului sanctionator împotriva Republicii Cote d'Ivoire;

- Reînnoirea perioadei de aplicare a regimului sanctionator impotriva Republicii Cote d'Ivoire.


 

 

Zimbabwe

- REGULAMENTUL (UE) 2016/214 AL CONSILIULUI din 15 februarie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 314/2004 privind anumite măsuri restrictive împotriva Zimbabwe

- DECIZIA (PESC) 2016/220 A CONSILIULUI din 15 februarie 2016 de modificare a Deciziei 2011/101/PESC privind măsuri restrictive împotriva Zimbabwe

- REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1921 AL COMISIEI din 26 octombrie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 314/2004 al Consiliului privind anumite măsuri restrictive împotriva Zimbabwe

- DECIZIA (PESC) 2015/1924 A CONSILIULUI din 26 octombrie 2015 de modificare a Deciziei 2011/101/PESC privind măsuri restrictive împotriva Zimbabwe

- REGULAMENTUL (UE) 2015/1919 AL CONSILIULUI din 26 octombrie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 314/2004 privind anumite măsuri restrictive împotriva Zimbabwe

- Pozitia comuna nr. 2008/135/PESC a Consiliului Uniunii Europene (UE) privind modificarea pozitiei comune nr. 2004/161/PESC, referitoare la reinnoirea masurilor restrictive impotriva Zimbabwe pentru o perioada suplimentarade inca 12 luni


 

 

Insula Anjouan din Uniunea Comorelor

- Impunerea de masuri restrictive impotriva guvernului ilegal al insulei Anjouan din Uniunea Comorelor