IMM – Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat

Sectoare sensibile

Diaconescu Nicoleta

1. Comerţul cu produse siderurgice

Pentru majoritatea produselor siderurgice taxele vamale la importul în UE sunt 0%.

La 23 aprilie 2002 Tratatului de Constituire a Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului a expirat, în prezent, politica comercială comună pentru aceste produse fiind „acoperită” de Tratatul Comunităţilor Europene. Astfel, regulile aplicabile comerţului cu produse siderurgice au fost integrate in Politica comercială comună (salvgardarea şi supravegherea statistică) sau aliniate la aceasta (antidumping sau antisubvenţie).

Administrarea la nivelul Comisiei Europene se face prin acelaşi sistem utilizat pentru produsele textile, şi anume Sistem Integrat de Gestiune a Licenţelor “SIGL” (care asigură legătura cu departamentele de comerţ din Statele Membre).

Acordurile bilaterale, dacă ţările în cauză nu vor adera la OMC în 2006, urmează a fi adaptate ca urmare a extinderii. Negocierile de adaptare vor fi realizate de către Comisia Europeana, România urmând să furnizeze date statistice privind comerţul cu produse siderurgice cu aceste ţări.

Trebuie precizat că în domeniul comerţului cu produse siderurgice, UE acordă o atenţie deosebită discuţiilor/negocierilor din cadrul OCDE. La solicitarea SUA, în cadrul OCDE a fost creat, în 2001, un Grup la nivel înalt privind oţelul pentru discutarea aspectelor comerciale generate de existenţa unor capacităţi de producţie ineficiente şi de eliminare a subvenţiilor. La acest grup participă şi ţări producătoare nemembre OCDE (India, Brazilia, Rusia şi Ucraina).

Grupul a decis negocierea unui Acord pentru eliminarea subvenţiilor în domeniu acordate producătorilor (Steel Subsidies Agreement), însă în prezent negocierile sunt blocate, în mare parte, din cauza divergenţelor între SUA şi UE.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute consultând site-ul: http://europa.eu.int/comm/trade/issues/sectoral/industry/steel

2. Comerţul cu produse textile

UE joacă un rol important în comerţul mondial cu produse textile, fiind cel mai mare exportator mondial şi respectiv al doilea importator mondial, după SUA;

Comisia Europeană administrează la nivelul Comunităţii autorizaţiile de import pentru produsele textile care fac obiectul cotelor sau măsurilor de supraveghere aplicabile produselor textile şi articolelor de îmbrăcăminte, conform Regulamentelor Consiliului (CE) Nr. 3030/93, nr. 517/94 si nr. 3060/95, Regulamentelor Comisiei nr. 1084/2005 din 8 iulie 2005 si nr. 1478/2005 din 12 septembrie 2005 printr-un Sistem Integrat de Gestiune a LicenţelorSIGL” (“Système Intégré de Gestion de Licenses”) care asigură legătura cu departamentele din Statele Membre care eliberează aceste documente;

Sistemul Integrat de Gestiune a LicenţelorSIGL” oferă informaţii privind gradul de utilizare a cotelor şi cantităţilor eliberate pentru produsele sub supraveghere (în funcţie de autorizaţiile de import eliberate), pe categorii de produse textile, pe ţări exportatoare (inclusiv pentru operaţiunile de perfecţionare activă). Sistemul este actualizat de două ori pe zi.

Măsurile de politică comercială în domeniul comerţului cu produse textile prevăd:

a) limite cantitative la importul din China, Uzbekistan, Coreea de Nord şi Muntenegru: importul se face pe baza unei licenţe de import eliberate de autorităţile competente din Statele Membre/departamente de comerţ pe baza unei licenţe de export;

b) sisteme de dublă supraveghere: acestea nu sunt limitări cantitative, însa importul se face pe baza unei licenţe de import eliberate de autorităţile competente/departamente de comerţ din Statele Membre în baza unei licenţe de export (ţările şi produsele sunt indicate în Tabelul A al Reglementarii 3030/93, cu amendamentele ulterioare);

c) sisteme de unică supraveghere: se eliberează un document de supraveghere de către autorităţile competente din Statele Membre/departamente de comerţ (ţările şi produsele sunt indicate în Tabelul B al Reglementarii 3030/93, cu amendamentele ulterioare);

d) sistem de supraveghere statistică a posteriori, efectuat de autorităţile vamale după efectuarea importului şi pentru care se face o raportare periodică (în ziua a 12-a a lunii pentru luna precedentă) pentru produsele indicate în Tabelul C şi D al Reglementării nr. 3030/93.

După aderarea la UE, ţara noastră va acorda o atenţie deosebită promovării intereselor proprii în cadrul Comitetului Textil al Comisiei (COMTEXT) şi în cadrul Comitetului 133-Textile al Consiliului;

Ghidul privind regimul importului de textile in UE, regim ce va fi aplicabil incepand cu data de 1 ianuarie 2007

Ghidul privind regimul importului de textile in UE, care prezinta tabelul de concordanta intre sistemul de categorii textile si codurile tarifare din Nomenclatura Combinata a Uniunii Europene

Informaţii suplimentare pot fi obţinute consultând site-ul:

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/textiles/external-dimension/trade-issues/

3. Comerţul cu produse agricole

Comerţul cu produse agricole ocupă un rol important în politica comercială, UE fiind primul importator mondial şi respectiv al doilea exportator mondial de produse agricole.

Comerţul cu produse agricole este unul din dosarele cele mai sensibile pentru UE în negocierile comerciale multilaterale DDA. Obiectivul UE este de a promova dezvoltarea durabilă şi dreptul de a menţine un model de agricultură care răspunde cerinţelor în materie de protecţie a mediului, dezvoltării durabile, securităţii alimentare şi preocupărilor consumatorilor.

În ceea ce priveşte gestionarea comerţului cu produse agricole, pentru produsele acoperite de o organizare comună de piaţă (OCP) Statele Membre eliberează certificate de import şi export în baza reglementărilor comunitare specifice.

Administrarea contingentelor tarifare (GATT) si a celor din cadrul acordurilor comerciale preferenţiale) se face in baza unui certificat de import eliberat de către autorităţile vamale din Statele Membre (cu excepţia unor produse unde acestea sunt eliberate de Ministerele Agriculturii/Agenţiile de Intervenţie www.apia.org.ro). La nivelul UE, administrarea se face de către DG TAXUD sau DG AGRI (pentru acele produse), autorităţile naţionale fiind legate on line cu acestea.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute consultând site-urile:

http://ec.europa.eu/agriculture/index_en.htm

www.apia.org.ro

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor.. Accept Nu accept

Politica de confidențialitate
Skip to content