IMM – Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat

Sistemul Generalizat de Preferinţe (SGP)

Diaconescu Nicoleta

Sistemul Generalizat de Preferințe (SGP) a fost creat în 1971 sub egida Conferinței Organizației Națiunilor Unite (UNCTAD), contribuind la crearea unui mediu comercial favorabil pentru țările în curs de dezvoltare. Sistemul generalizat de preferințe (SGP) al UE reprezintă un mecanism comercial care permite UE să acorde acces preferențial, dar nereciproc pe piața sa țărilor în curs de dezvoltare prin intermediul unor tarife reduse, facilitând exportul produselor către Uniunea Europeană. SGP este un sistem de preferințe tarifare acordat unilateral de către UE unor produse originare din țările în curs de dezvoltare.

Preferințele comerciale care favorizează promovarea valorilor universale a drepturilor omului, justiției sociale și protecției mediului sunt o parte integrantă a Strategiei Comisiei “Trade for all”. Accesul pe piața UE permite statelor beneficiare SGP, să contribuie la generarea unor venituri suplimentare prin intermediul comerțului internațional, participând activ la reducerea sărăciei, la promovarea dezvoltării sustenabile, a drepturilor omului și a principiilor unei bune guvernări.

Sistemul actual, reglementat prin Regulamentul (UE) Nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 de aplicare a unui sistem generalizat de preferințe tarifare și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 732/2008 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în 31.10.2012 se aplică de la 1 ianuarie 2014 până la 31 decembrie 2023, data expirării nefiind aplicată sistemului special pentru țările cel mai puțin dezvoltate .

SGP are trei obiective principale și anume:

 • Contribuie la eradicarea sărăciei prin extinderea exporturilor din țările care au cea mai mare nevoie;
 • Promoveze dezvoltarea sustenabilă și buna guvernanță;
 • Să se asigure că interesele financiare și economice ale UE sunt protejate.

Sistemul generalizat de preferințe este format din trei scheme și anume :

 1. SGP Standard
 2. SGP+
 3. EBA ( Everything but arms)
 1. Sistemul Generalizat de preferințe Standard – SGP

SGP Standard se adresează statelor cu venituri mici si medii și implică reducerea taxelor vamale la import către piața UE pentru aproximativ 66% dintre liniile tarifare. Orice țară poate beneficia de SGP Standard cu excepția cazurilor în care fie a obținut statutul de economie cu venituri medii superioare sau superioare pe parcursul a trei ani consecutivi, în conformitate cu clasificarea Băncii Mondiale, fie beneficiază de alt tip de acces comercial pe piața UE care garantează aceeași preferințe tarifare sau unele mai bune.

UE poate retrage SGP Standard în situații excepționale precum încălcarea flagrantă a drepturilor omului și a dreptului muncii în conformitate cu prevederile în rigoare.

Rata preferențială din cadrul SGP Standard depinde, în principiu dacă produsul este considerat a fi unul sensibil sau dacă orice taxă ad valorem este aplicată.

 1. Sistemul Generalizat de preferințe pentru încurajarea dezvoltării durabile și bunei guvernanțe – SGP+

Sistemul generalizat de preferințe pentru încurajarea dezvoltării durabile și a bunei guvernanțe (SGP+) acordă eliminarea completă a tarifelor la peste 66% din liniile tarifare ale UE.

Statele care vor să beneficieze de schema SGP+ trebuie să îndeplinească cerințele SGP Standard plus încă două criterii și anume Criteriul Vulnerabilității și Criteriul Dezvoltării Sustenabile.

 • Criteriul Vulnerabilității

Pentru ca statele sa beneficieze de SGP+ trebuie sa respecte criteriul vulnerabilității. Acesta este format din criteriul cotei de import și din criteriul de diversificare.

Criteriul Cotei de Import este reprezentat de ponderea medie pe trei ani a importurilor totale care fac obiectul SGP din țara beneficiară, în raport cu importurile acoperite de SGP ale tuturor țărilor SGP. Această medie trebuie să fie mai mică de 6,5% pentru a se califica pentru SGP+.

Pentru a fi îndeplinit, criteriul diversificării trebuie sa acopere cele mai mari 7 segmente ale importurilor SGP, care trebuie sa reprezinte 75% din importurile totale prin intermediul schemei SGP ale unei țări pe o perioada de trei ani.

 • Criteriul Dezvoltării sustenabile

Pentru ca acest criteriu să fie îndeplinit, statele trebuie să ratifice cele 27 de Convenții  Internaționale relevante în domeniul drepturilor omului, muncii, protecției mediului și bunei guvernări. Totodată statele nu trebuie să fie reticente sau să încalce prevederile din cadrul acestor Acorduri Internaționale.

Monitorizarea SGP+

UE monitorizează dacă o țară își respectă angajamentele după oferirea scheme SGP+, fiind urmărite următoarele aspecte:

 • menținerea ratificării convențiilor internaționale incluse în schema SGP+;
 • asigurarea implementării eficiente a acestora;
 • permiterea monitorizării regulate în concordanță cu prevederile convențiilor;
 • cooperarea cu Comisia și punerea la dispoziție a tuturor informațiilor necesare.

UE menține un dialog constant cu statele beneficiare SGP+ în vederea respectării de către acestea a angajamentelor ce derivă din Convențiile Internaționale. De asemenea, dialogul se realizează prin publicarea raportului SGP privind o evaluare detaliată a situației respectării celor 27 de convenții de către beneficiari, prezentat de către Comisie, Parlamentului și Consiliului UE, la fiecare 2 ani. Se așteaptă din partea beneficiarilor să demonstreze că întreprind eforturi serioase în ameliorarea punctelor stabilite în lista de dialog.

 1. EBA (Everything but arms)

Schema EBA acordă accesul fără taxe vamale și fără cote la piața unică a UE pentru toate produsele cu excepția armamentului.

Statele beneficiază automat de schema EBA în condițiile în care sunt recunoscute de către Comitetul ONU pentru politica de dezvoltare, ca fiind parte din lista “Țărilor mai putin dezvoltate” (LDC).

Statele își pot pierde calitatea de membru EBA, doar în condiții exceptionale precum nerespectarea convențiilor privind drepturile omului și a convențiilor privind drepturile muncii.

Spre deosebire de schema SGP, statele nu își pierd statutul EBA prin încheierea unui Acord de Comerț Liber (ACL) cu UE. De asemenea acordul în cazul țărilor beneficiare EBA nu expiră în 2023 precum celelalte scheme, acesta neavând dată de expirare.

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor.. Accept Nu accept

Politica de confidențialitate
Skip to content